Privacy beleid

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • uitsluitend bewaren om de door u gevraagde diensten te kunnen uitvoeren;
  • niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om de door u gevraagde diensten te kunnen uitvoeren;
  • zorgvuldig beveiligen.

Doel

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door het NIVRE bewaard conform de wettelijke bewaarplicht en beveiliging.

Communicatie

Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt wordt deze opgenomen in ons e-mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor gebruik van onze diensten, of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen.

Bijvoorbeeld voor:

  • het aanvragen van een NIVRE registratie
  • het indienen van een klacht
  • het plaatsen van verzoeken rondom permanente educatie

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.
Buiten deze doelen verstrekt het NIVRE in geen geval persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

Het NIVRE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en opgeslagen op beveiligde servers. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan derden die door ons worden ingeschakeld voor het  uitvoeren van diensten en activiteiten.

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt is/wordt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles dienen uitsluitend de analyses voor de website.

Cookies

Deze website maakt alleen gebruik van technische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en maakt gebruik van het meetinstrument Google Analytics.

Meer informatie over technische cookies

Voor meer informatie omtrent technische cookies zoals het NIVRE deze toepast verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen.

Recht op inzien en aanpassen van persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevens-bestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen.

Mocht uw verzoek (nog) niet uitgevoerd kunnen worden lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen via de mogelijkheden onder contact.

NIVRE geregistreerden kunnen hun persoonsgegevens zelf via Extranet beheren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze

site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.