Brand

Binnen de branche Brand worden expertise-opdrachten behandeld in het zakelijke en particuliere segment, zoals schades aan bedrijfspanden, inhoud van bedrijfspanden en/of woonhuizen, inboedels, bedrijfsschades et cetera. Hierbij kunnen de financiële belangen omvangrijk zijn.

Iedere expertiseopdracht vereist een specifieke behandeling en deskundigheid die uiteenlopend van aard kan zijn. De vereiste deskundigheid kan divers zijn en variëren van algemene kennis tot zeer specialistische kennis. Doorlopend bewaakt het NIVRE de kwalificaties van de in het Register ingeschreven experts. Hierbij wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in de markt, wijzigingen van wet- en regelgeving en maatschappelijke veranderingen.

Daarnaast zijn communicatieve vaardigheden en ethiek een belangrijk onderdeel van de opleiding tot en behoud van de inschrijving als NIVRE Register-Expert. Dit alles met als doel om de NIVRE Register-Experts continu te laten voldoen aan de hoge eisen en professionaliteit die de hedendaagse markt van hen vraagt.