Procedure Registratie

Om in het NIVRE-register ingeschreven te kunnen worden, volgt het NIVRE-bureau de volgende procedure:

Voor een registratie-aanvraag moet altijd als eerste een “Aanvraagformulier inschrijving Register” ingevuld en opgestuurd te worden. 
Nadat een aanvraag, voorzien van handtekening én de gevraagde documenten, door de afdeling registratie is ontvangen, wordt:

* een ontvangstbevestiging per mail naar de aanvrager gestuurd;
* de aanvraag opgenomen in het registratiesysteem en wordt de aanvrager als prospect aangemerkt;
* gecontroleerd of alle gevraagde documenten zijn bijgevoegd;
* beoordeeld of er wordt voldaan aan de registratievoorwaarden.

Een aanvraag voor registratie per e-mail kan uitsluitend in behandeling worden genomen indien het aanvraagformulier bij het bureau is ingediend. 

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan
Als wordt voldaan aan alle voorwaarden, wordt het branchebestuur op de hoogte gesteld dat het NIVRE-bureau overgaat tot inschrijving. Vervolgens wordt de aanvraag verder administratief verwerkt en ontvangt de aanvrager de bevestiging van inschrijving. De inschrijving is dan direct zichtbaar in het Register op de website.

Aanvraag incompleet
Wanneer een aanvraag incompleet is, wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld en gevraagd om aanvulling. 
Het tijdvak dat volgt is afhankelijk van hetgeen ontbreekt en alsnog wordt ontvangen op het bureau. Indien een aanvraag compleet is na ontvangst van de ontbrekende stukken zal de aanvraag worden verwerkt en bevestigd.

Verzoeken tot vrijstelling
Een verzoek tot vrijstelling voor de opleidingen wordt beoordeeld door het NIVRE-bureau. De beoordeling van deze vrijstelling wordt zo spoedig als mogelijk aan de aanvrager gemeld.

Bezwaar afwijzing
Bezwaar over een afwijzing tot registratie, kan ingediend worden bij het NIVRE-bureau. Van daaruit zal het bezwaar worden voorgelegd aan de commissie Toelating, die tot een eindoordeel zal komen. De commissie behandeld bezwaren eens per zes weken. 
Over het eindoordeel van de commissie Toelating op het ingediende bezwaar, is geen mogelijkheid tot beroep. 

Documenten die niet voor de registratie relevant zijn, of documenten van personen die niet kunnen worden geregistreerd, worden conform AVG-wetgeving na drie maanden vernietigd.

Voor inschrijving in het Register kunt u middels het aanvraagformulier een verzoek indienen.
Dit formulier kunt u digitaal invullen.
Aanvraagformulier inschrijving Register