Permanente Educatie

Met de instelling van de Permanente Educatie (PE) heeft het bestuur van het NIVRE het doel de kwaliteit van het Register te waarborgen. Alle ingeschrevenen in het Register dienen binnen een bepaalde periode PE-punten te behalen. Deze punten worden uitsluitend aan de ingeschrevenen toegekend na deelname aan kennisbijeenkomsten. Het is aan de NIVRE-geregistreerde om zowel het niveau als het bewijs van deelname van extern gevolgde evenementen schriftelijk aan te tonen. Het PE-programma is vastgelegd in het Reglement Permanente Educatie.

Iedere NIVRE-geregistreerde dient binnen een periode van twee jaar 20 PE-punten te behalen buiten de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden. De activiteiten waarvoor PE-punten worden aangevraagd dienen plaats te vinden binnen het vakgebied van de NIVRE-geregistreerde dan wel binnen direct daaraan grenzende gebieden. Raadpleeg PE Matrix

60+ regeling PE-punten vervalt per 1 januari 2024
Vanaf 1 januari 2024 zal de uitzonderingsregel voor 60+ op het behalen van PE-punten komen te vervallen. De uitzonderingsregel houdt in dat experts vanaf hun 60ste levensjaar de helft van het aantal PE-punten moeten behalen die per PE-periode wordt vereist.

Het vervallen van de regel betekent dat alle experts, ongeacht hun leeftijd, moeten voldoen aan de eisen van Permanente Educatie zoals die voor alle NIVRE-experts geldt. In de snel veranderende samenleving is het van belang dat professionals op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en technieken op hun vakgebied De verzekerde en/of opdrachtgever mag dan ook verwachten dat alle experts, die de titel NIVRE register-expert dragen, hun kennis en vaardigheden up-to-date houden.

De NIVRE commissie Permanente Educatie heeft samen met de Branchebesturen gekeken naar een nieuw beleid en de overgangsregeling. Om de overgang naar het nieuwe beleid soepel te laten verlopen, is er een overgangsregeling ingesteld.

Overgangsregeling
Volgens de overgangsregeling dienen alle 60+ experts, die hun 2-jaars periode in 2024 afsluiten, 15 punten te behalen. In 2025 wordt dit aantal verhoogd naar 18 punten. Vanaf 2026 dienen alle 60+ experts 20 punten te hebben behaald bij het afsluiten van hun 2-jaars periode.

Beoordeling
Het NIVRE-bureau beoordeelt welke activiteiten/ opleidingen wel of niet als PE-activiteit kunnen worden gezien en hoeveel PE-punten daaraan worden toegekend. Indien nodig zal het NIVRE-bureau de PE-commissie van de specifieke branche waarvoor de PE-punten zijn aangevraagd, om advies vragen.

Bezwaar
Bezwaar over een afwijzing van toekenning van PE-punten kan ingediend worden bij het NIVRE-bureau. Van daaruit zal het bezwaar worden voorgelegd aan de commissie PE van de specifieke branche waarvoor de PE-punten zijn aangevraagd. Deze commissie zal tot een eindoordeel komen. De commissie behandeld bezwaren eens per zes weken. 
Over het eindoordeel van de commissie PE op het ingediende bezwaar, is geen mogelijkheid tot beroep. 

Opleidingsinstanties die toekenning van PE-punten willen aanvragen dienen gebruik te maken van het hiervoor bestemde aanvraagformulier PE-punten, Klik hier voor het aanvraagformulier.

Voor iedere aanvraag én voor een herhalingsaanvraag, worden aan opleidingsinstanties kosten in rekening gebracht. Per 1 januari 2023 geldt hiervoor een tarief van EUR 250 exclusief BTW per aanvraag, en deze is geldig voor 1 jaar.  Er vindt nimmer restitutie plaats, ook niet wanneer er aan de aanvraag geen PE-punten worden toegekend. 

Geregistreerden en/of hun werkgevers kunnen voor een aanvraag van PE-punten van inhouse trainingen of cursussen een mailbericht sturen naar p-e@nivre.nl

Voor vragen of meer informatie inzake Permanente Educatie verzoeken wij u een bericht te sturen naar p-e@nivre.nl.

Per 2 jaar is de geregistreerde verplicht om een e-learning te volgen, raadpleeg hier de verplichte e-learningmodules.

Toegekende PE-punten

Hieronder treft u per jaar een overzicht van extern georganiseerde kennissessies waaraan het NIVRE PE-punten heeft toegekend.

2024 - Verhoor Interviewtechniek en bodylanguage
6 PE punten
2024 - OSINT 1 Traceren en vastleggen van informatie
6 PE punten
2024 - Interviewspecialist voor veiligheid en integriteit op de werkplek
6 PE punten
2024 - Eendaagse cursus Nieuwe bouwbesluit en WKB
5 PE punten
2024 - Gebouwschade: oorzaken, herstel en preventie
5 PE punten
2024 - Eendaagse cursus Gebouwschade; schimmelvorming
5 PE punten
2024 - Cursus Bouwfysica eigenschappen biobased materialen
5 PE punten
11/04/2024 - Rekencursus jaarrekening van de ZZP'er; waar zit de schade?
4 PE punten
2024 - Online: Employmentscreening
2 PE punten
2024 - Online Fraudediagnostiek: analyse van fraudeproblematiek
2 PE punten
2024 - Fraudeonderzoek op internet (online)
3 PE punten
2024 - Taal als leugendetector (online)
2 PE punten
2024 - Micro expressies: ik kan zien wat u voelt (online)
2 PE punten
2024 - Multidisciplinair samenwerken bij de aanpak van fraude en finec (online)
2 PE punten
2024 - Publieke private samenwerking bij fraudeonderzoek: organisatie & Inrichting
2 PE punten
2024 - Online: De donkere driehoek
2 PE punten
03/12/2024 - Scenariodenken bij toezicht en fraudeonderzoek
5 PE punten
26/11/2024 - Huishoudelijke hulp het ondergeschoven kindje in de letselschaderegeling
4 PE punten
20/11/2024 - Berekening letselschade bij zelfstandigen; een hele onderneming!
6 PE punten
20/11/2024 - Letselschade & Sociale Zekerheid
5 PE punten
14/11/2024 - Netwerkzorg en aansprakelijkheid (online)
3 PE punten
06/11/2024 - Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen (art. 6:107 BW)
4 PE punten
16/10/2024 - Whiplash en de beperkingenvraag
4 PE punten
09/10/2024 - Actualiteiten Letselschadeberekeningen
2 PE punten
08/10/2024 - Fraude bij AOV
4 PE punten
02/10/2024 - Psychische klachten: de onzichtbare last na letsel
4 PE punten
01/10/2024 - Medische kennis voor juristen Neurologie, Neuropsychologie en Neurorevalidatie
6 PE punten
27/06/2024 - Schiercursus Personenschade
6 PE punten
18/06/2024 - Kinderen en letselschade
4 PE punten
13/06/2024 - Geschillenbehandeling onder de Wkkgz: de theorie in de praktijk
4 PE punten
13/06/2024 - De invloed van de Arboregelgeving
4 PE punten
13/06/2024 - Complexe situaties in de letselschaderegeling
6 PE punten
06/06/2024 - Medische kennis voor juristen traumachirurgie en de medische expertise
6 PE punten
04/06/2024 - De leugen in het onderzoek
6 PE punten
30/05/2024 - Congrestival
3 PE punten
28/05/2024 - Scenariodenken bij toezicht en fraudeonderzoek
5 PE punten
23/05/2024 - Omgaan met onaangepast en onbegrepen gedrag in de letselschaderegeling
6 PE punten
23/05/2024 - Procederen bij personenschade
6 PE punten
16/05/2024 - Verzekeringsfraude en bewijs
4 PE punten
15/05/2024 - Tuchtrecht in de gezondheidszorg
4 PE punten
25/04/2024 - Het Zwitserleven gevoel …… ? Pensioenschade als gevolg van letsel
3 PE punten
18/04/2024 - Vastgoedfraude signaleren preventie en aanpak
5 PE punten
17/04/2024 - Studiereis letselschade Rome
6 PE punten
11/04/2024 - Interviewtechnieken bij fraude
5 PE punten
11/04/2024 - AI en Data-Analyse bij aanpak Fraude en FEC
4 PE punten
10/04/2024 - De SVI en de letselschaderegeling
4 PE punten
09/04/2024 - Europees recht en verkeersongevallen
5 PE punten
04/04/2024 - Wegwijs in het woud van Werkgeversaansprakelijkheid
4 PE punten
28/03/2024 - Gegevensuitwisseling bij samenwerking aanpak fraude en criminaliteit
2 PE punten
26/03/2024 - Verbindend en doeltreffend communiceren met Geweldloze Communicatie
4 PE punten
21/03/2024 - Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken
4 PE punten
21/03/2024 - Verkeersaansprakelijkheid en letselschade
6 PE punten
19/03/2024 - AI en Data-Analyse bij aanpak Fraude en FEC
4 PE punten
19/03/2024 - Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
4 PE punten
19/03/2024 - Actualiteiten Whiplash
2 PE punten
14/03/2024 - De letselschadezaak van aanpak tot afwikkeling
5 PE punten
12/03/2024 - Patroonherkenning in fraudesignalen
6 PE punten
15/02/2024 - Primeurs Letselschade (online)
3 PE punten
15/02/2024 - Interne fraude
6 PE punten
08/04/2024 - Begrip van jaarrekeningen en ondernemingsvormen
6 PE punten
11/01/2024 - Bijscholingsdag letselschadebranche
6 PE punten
2024 - Workshop: Inboedelbehandeling na schade
1 PE punten
2024 - Technische Reconditionering (herstel van elektronica en machines)
1 PE punten
2024 - Specialistische droogtechniek
1 PE punten
2024 - VANWAARDE Document en Kunst/Antiek herstel
1 PE punten
2024 - Lekdetectietechnieken, Bouwkundige lekkages opsporen, Blowerdoortesten en Schimmelpreventie
1 PE punten
2024 - Digital solutions (3D opnames, drone inspectie, waterschadepreventie4
1 PE punten
2024 - Workshop roetpenetratie en reiniging brandschade
6 PE punten
2024 - Witwassen
6 PE punten
2024 - OSINT 1 basis
6 PE punten
2024 - OSINT II Vervolg
6 PE punten
2024 - Fraudeonderzoek factfinding
6 PE punten
24/11/2024 - Omgaan met agressie
6 PE punten
12/08/2024 - Onderzoeksvaardigheden factfinding interne fraude
6 PE punten
29/05/2024 - Strafprocesrecht voor financiële instellingen
6 PE punten
15/04/2024 - Interculturele communicatie
6 PE punten
09/04/2024 - Ik weet dat u liegt
6 PE punten
27/03/2024 - Het leugentheater
6 PE punten
20/03/2024 - Omgaan met verwarde personen
6 PE punten
2024 - Seminar Duurzaam Herstel
1 PE punten
05/03/2024 - Studiedag
5 PE punten
06/02/2024 - Collegereeks Actualiteiten Personenschade
1 PE punten
02/04/2024 - Collegereeks Actualiteiten Personenschade
1 PE punten
04/06/2024 - Collegereeks Actualiteiten Personenschade
1 PE punten
10/09/2024 - Collegereeks Actualiteiten Personenschade
1 PE punten
05/11/2024 - Collegereeks Actualiteiten Personenschade
1 PE punten
19/10/2023 - Cursus smartengeld, shock- en affectieschade door prof. mr. dr. A. Kolder
2 PE punten
23/05/2023 - Cursus inzicht in behandelingen bij schade in erfgoed en kunst
5 PE punten
2023 - Workshop Schadebeperking
4 PE punten
2023 - Workshop Technische Reconditionering
5 PE punten
2023 - Kennissessie Schadebeperking
4 PE punten
20/09/2023 - Online cursus duurzame installaties in de woningbouw
5 PE punten
2023 - Nieuwe bouwbesluit en WKB
5 PE punten
2023 - Opleiding Integraal Woninginspecteur
6 PE punten
2023 - Eendaagse training Isoleren 2.0
5 PE punten
2023 - Eendaagse training BENG in de praktijk
5 PE punten
2023 - Eendaagse cursus Luchtdicht bouwen
5 PE punten
2023 - Eendaagse cursus Vochtproblemen in gebouwen
5 PE punten
2023 - Eendaagse cursus Bouwbesluit bij bestaande bouw
5 PE punten
2023 - Eendaagse cursus Gebouwschade; oorzaken herstel en preventie
5 PE punten
2023 - Eendaagse cursus Het belang van duurzame bouwdetails
5 PE punten
2023- Cursus Schimmelvorming in gebouwen
3 PE punten
2023 - Cursus Schimmelvorming in gebouwen
3 PE punten
2023 - Cursus Nieuwe Bouwkunde
5 PE punten
2023 - Online cursus Appartementen - schade en gevolgen
5 PE punten
09/11/2023 - Zorg rondom hoofdletsel
3 PE punten
2023 - 3-daagse opleiding OSINT Basis
6 PE punten
2023 - 3-daagse opleiding OSINT Advanced
6 PE punten
2023 - 3-daagse opleiding OSINT Technical
6 PE punten
2023 - 4-daagse opleiding Cryptocurrency Investigations
6 PE punten
2023 - Psychologie van het schadespel
6 PE punten
04/12/2023 - Hoe vang ik een rat
4 PE punten
26/01/2023 - Registered Body Language Analyst
6 PE punten
2023 - Registered Body Language Analyst
6 PE punten
31/12/2023 - Medische versus juridische causaliteit
2 PE punten
14/12/2023 - Actualiteiten werkgeversaansprakelijkheid
1 PE punten
12/12/2023 - Alternatieve geschilbeslechting in letselschadezaken
4 PE punten
08/12/2023 - 9e Jaarcongres Gezondheidsrecht
4 PE punten
07/12/2023 - Themadag Personenschade - NAH (niet-aangeboren hersenletsel)
5 PE punten
06/12/2023 - Fraudeonderzoek op internet (online)
3 PE punten
29/11/2023 - Actualiteiten Personenschade
4 PE punten
22/11/2023 - AV&S Symposium: Verzekerbaarheid: vloek of zegen?
4 PE punten
21/11/2023 - Basiscursus Tuchtrecht
3 PE punten
21/11/2023 - De zesde WAM-richtlijn: de nieuwe basis voor onze WAM
3 PE punten
08/11/2023 - Primeurs Personenschade
3 PE punten
05/11/2023 - Scenariodenken bij toezicht en fraudeonderzoek
5 PE punten
02/11/2023 - Huishoudelijke hulp: het ‘ondergeschoven kindje’ in de letselschaderegeling
4 PE punten
02/11/2023 - Aansprakelijkheid in medische zaken: basis en actualiteiten (module 1)
4 PE punten
02/11/2023 - Getuigenbewijs in (letsel)schadezaken
4 PE punten
16/10/2023 - Proportionele aansprakelijkheid en verlies van kans (medische kunstfout)
3 PE punten
12/10/2023 - Fraude- en FEC onderzoeken: do’s en dont’s
6 PE punten
12/10/2023 - De invloed van Arboregelgeving in de letselschadepraktijk
4 PE punten
05/10/2023 - Gegevensuitwisseling bij samenwerking aanpak fraude en criminaliteit – voor verzekeraars
3 PE punten
03/10/2023 - Fraude bij AOV
4 PE punten
03/10/2023 - Actualiteiten causaliteit
4 PE punten
26/09/2023 - Interviewtechnieken bij fraude
5 PE punten
14/09/2023 - Medische kennis voor juristen: neurologie, neuropsychologie en neurorevalidatie
6 PE punten
12/09/2023 - Patroonherkenning in Fraudesignalen
6 PE punten
04/07/2023 - Kinderen en letselschade
4 PE punten
29/06/2023 - Congrestival Letselschade
3 PE punten
20/06/2023 - Waardering van het deskundigenbericht in letselschadezaken
4 PE punten
13/06/2023 - Procederen bij personenschade
6 PE punten
08/06/2023 - Medische kennis voor juristen: Traumachirurgie
6 PE punten
08/06/2023 - Berekening letselschade bij zelfstandigen; een hele onderneming
6 PE punten
01/06/2023 - Letselschade en Sociale Zekerheid
5 PE punten
23/05/2023 - Tuchtrecht in de gezondheidszorg
4 PE punten
16/05/2023 - Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
4 PE punten
16/05/2023 - Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen
4 PE punten
16/05/2023 - Verzekeringsfraude en bewijs
4 PE punten
20/04/2023 - Complexe situaties in de letselschaderegeling
6 PE punten
20/04/2023 - Fraude & Privacy in de financiële sector
5 PE punten
19/04/2023 - De SVI & de letselschaderegeling
4 PE punten
13/04/2023 - Verzekeringsfraude en letselschade
4 PE punten
13/04/2023 - AI en Data-Analyse bij aanpak Fraude en FEC
4 PE punten
12/04/2023 - Whiplash en de beperkingenvraag
4 PE punten
05/04/2023 - Europees recht en verkeersongevallen
5 PE punten
04/04/2023 - De leugen in het onderzoek
6 PE punten
30/03/2023 - Wegwijs in het woud van werkgeversaansprakelijkheid
4 PE punten
30/03/2023 - Gegevensuitwisseling bij samenwerking aanpak fraude en criminaliteit
2 PE punten
23/03/2023 - De letselschaderegeling: hoe pakt u de zaak aan?
5 PE punten
21/03/2023 - Actualiteiten Letselschadeberekeningen
2 PE punten
07/02/2023 - Psychische klachten de onzichtbare last na letsel
4 PE punten
2023 - Verkeersongevallenanalyse
2 PE punten
2023 - Verkeersaansprakelijkheid en letselschade
6 PE punten
2023 - Delta-V: de geweldsinwerking bij niet-objectiveerbare klachten
2 PE punten
2023 - Re-integratie bij letselschade
2 PE punten
06/2023 - Eilandcursus Personenschade
6 PE punten
09/03/2023 - Rechtspraak van de Maand
3 PE punten
23/05/2023 - Opleiding Verdieping letselschade in verkeerszaken
6 PE punten
18/04/2023 - Financiële aspecten bij letselschade zelfstandigen
6 PE punten
12/04/2023 - Beoordeling behoefte aan huishoudelijke hulp en verlies zelfwerkzaamheid
3 PE punten
09/02/2023 - Opleiding De Zelfstandig ondernemer
6 PE punten
07/02/2023 - De juridische aspecten van herstelcoaching
3 PE punten
06/02/2023 - Meer grip op je letselschaderegeling
6 PE punten
12/01/2023 - Bijscholingsdag
5 PE punten
2023 - Opfriscursus - Berekening letselschade en actualiteiten
3 PE punten
17/03/2023 - ASP Jubileumcongres "25 jaar het slachtoffer centraal"
5 PE punten
06/11/2023 - Training Ethiek in de personenschadebehandeling
6 PE punten
08/06/2023 - Online Actualiteitencursus Personenschade
2 PE punten
2023 - Workshop: Inboedelbehandeling na schade
1 PE punten
2023 - Technische Reconditionering (herstel van elektronica en machines)
1 PE punten
2023 - Specialistische droogtechniek
1 PE punten
2023 - VANWAARDE Document en Kunst/Antiek herstel
1 PE punten
2023 - Lekdetectietechnieken, Bouwkundige lekkages opsporen, Blowerdoortesten en Schimmelpreventie
1 PE punten
2023 - Digital solutions (3D opnames, drone inspectie, waterschadepreventie)
1 PE punten
10/11/2023 - Actualiteiten Onrechtmatige Daad, Kwalitatieve Aansprakelijkheid en Schadevergoeding
4 PE punten
10-11-2023 - Schadevaststelling bij ondernemers met letsel
6 PE punten
04/09/2023 - Onderhandelen met Harvard model
3 PE punten
04/09/2023 - Omgaan met agressie
6 PE punten
04/09/2023 - Omgaan met verwarde personen
6 PE punten
04/09/2023 - Interculturele communicatie
6 PE punten
23/05/2023 - Het leugentheater
6 PE punten
2023 - Training 'Ik weet dat u liegt'
5 PE punten
2023 - Witwassen
6 PE punten
2023 - Strafprocesrecht voor financiële instellingen
6 PE punten
2023 - Interviewtechnieken fraudeonderzoek
6 PE punten
2023 - Internet rechercheren (OSINT) - basis
6 PE punten
2023 - Internet rechercheren (OSINT) - vervolg
6 PE punten
23/01/2023 - Workshop arbeidsdeskundige- en ergonomische aspecten in de letselschade
2 PE punten
05/06/2023 - Studiedag autorijden met een beperking
5 PE punten
01/06/2023 - Lunch & Meet Batavialand
3 PE punten
21/11/2023 - Collegereeks Actualiteiten Personenschade 2023
1 PE punten
09/11/2023 - Preventiedag 2023
4 PE punten
06/11/2023 - Webinar Herstelbemiddeling in letselschadezaken helpt!
1 PE punten
18/09/2023 - Duiding Actuele Kifid-uitspraken verzekeringssector
1 PE punten
05/09/2023 - Collegereeks Actualiteiten Personenschade 2023
1 PE punten
21/06/2023 - Webinar Letselschadeafhandeling: benadeelde aan het roer
1 PE punten
20/06/2023 - Collegereeks Actualiteiten Personenschade 2023
1 PE punten
16/06/2023 - Duiding Actuele Kifid-uitspraken verzekeringssector
1 PE punten
01/06/2023 - Dubbele Claim Detector: innovatie in fraudeaanpassing
1 PE punten
18/04/2023 - Collegereeks Actualiteiten Personenschade 2023
1 PE punten
27/03/2023 - Duiding Actuele Kifid-uitspraken verzekeringssector
1 PE punten
14/02/2023 - Collegereeks Actualiteiten Personenschade 2023
1 PE punten
13/02/2023 - Europese Cybersecurity wetgeving ontrafeld
1 PE punten
09/11/2023 - Kindschades
2 PE punten
31/08/2023 - VJPP-pubquiz-BBQ-lezing 31 augustus a.s. ‘Vergoeding van zwarte inkomsten’
1 PE punten
11/05/2023 - Overlijdensschade
2 PE punten
09/02/2023 - De VJPP meets het ministerie van defensie; durf jij het aan?
2 PE punten
2022 - Verhoor, Interviewtechniek en body language (module van Opleiding Particulier Onderzoeker)
6 PE punten
17/11/2022 - Training property restoration
6 PE punten
2022 - Workshop DeHaDe
2 PE punten
2022 - Workshop schadebeperking (1)
4 PE punten
2022 - BMA studiedag Pitfalls in letselschade
5 PE punten
02/02/2022 - Tweedaagse verdiepingscursus Bouwfysica
6 PE punten
2022 - Cursus Nieuwe Bouwkunde
5 PE punten
2022 - Cursus Voorspellend inspecteren
5 PE punten
2022 - Eendaagse training Isoleren 2.0
5 PE punten
2022 - Cursus Het nieuwe bouwbesluit (Bbl) versus bouwbesluit 2012 - wat verandert er?
2 PE punten
2022 - 2-daagse OSINT opleiding (Internet rechercheren)
6 PE punten
2022 - Cursus Nieuwe Gebouwschade
5 PE punten
2022 - Duurzaam detailleren bij renovatie van bestaande bouw/gebouwschade agv slechte bouwdetails
5 PE punten
2022 - Bouwen met biobased materialen
5 PE punten
2022 - Cryptocurrency Investigations
6 PE punten
2022 - OSINT Advanced
6 PE punten
2022 - OSINT Basis
6 PE punten
2022 - OSINT Technical
6 PE punten
2022 - Psychologie van het schadespel
6 PE punten
2-daagse OSINT opleiding (Internet rechercheren)
6 PE punten
07/12/2022 - Actualiteiten letselschade
4 PE punten
07/12/2022 - AV&S symposium 2021 / Directe verzekering: De letselschaderegeling op de schop
3 PE punten
17/11-2022 - Integriteit en integriteitmanagement
5 PE punten
15/11/2022 - Berekening letselschade bij zelfstandigen een hele onderneming (2)
6 PE punten
10/11/2022 - Waardering van het deskundigenbericht in letselschadezaken
4 PE punten
08/11/2022 - Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen (art 6:107BW) (2)
4 PE punten
03/11/2022 - Fraude in de letselschadepraktijk
4 PE punten
03/11/2022 - Betrouwbaarheid van getuigenverklaringen in (letsel)schadezaken
4 PE punten
02/11/2022 - Het zwitserleven gevoel? Pensioenschade als gevolg van letsel
3 PE punten
18/10/2022 - Complexe situaties in de letselschaderegeling (2)
6 PE punten
14/10/2022 - 8e jaarcongres gezondheidsrecht
5 PE punten
05/10-2022 - Do's and don't van fraudeonderzoeken
6 PE punten
04/10/2022 - Whiplash en de beperkingenvraag (2)
4 PE punten
30/09/2022 - PIV Congres Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
4 PE punten
29/09/2022 - Wegwijs in het woud van werkgeversaansprakelijkheid (2)
4 PE punten
28/9/2022 - Leergang Strategisch Interviewen
6 PE punten
27/9/2022 - Haal het beste uit modellen bij de aanpak van fraudebestrijding en preventie
5 PE punten
22/9/2022 Employment screening juridische aspecten
3 PE punten
28/06/2022 - Waardering van het deskundigenbericht in letselschadezaken
4 PE punten
22/06/2022 - Harvard onderhandelen in letselschadezaken
6 PE punten
21/06/2022 - Kinderen en letselschade
4 PE punten
16/06/2022 - Medische kennis voor juristen: Psychiatrie en DSM-5
6 PE punten
16/06/2022 - De aansprakelijkheid van de wegbeheerder
3 PE punten
14/06/2022 - Geschillenbehandeling onder de Wkkgz:de theorie in de praktijk
3 PE punten
14/06/2022 - Alternatieve geschilbeslechting in letselschadezaken (kamer LLZ) (2)
4 PE punten
02/06/2022 - Medische kennis voor juristen traumachirurgie
6 PE punten
31/05/2022 - Procederen bij personenschade
6 PE punten
24/05/2022 - Letselschade en sociale zekerheid
5 PE punten
19/5/2022 - Privacy en ethiek bij de ontwikkeling van data bij fraudebestrijding
4 PE punten
17/05/2022 - Berekening letselschade bij zelfstandigen een hele onderneming
6 PE punten
12/05/2022 - Verplichte zorgwetgeving in de praktijk
6 PE punten
12/05/2022 - Huishoudelijke hulp het ondergeschoven kindje in de letselschaderegeling
4 PE punten
10/05/2022 - Complexe situaties in de letselschaderegeling
6 PE punten
22/04/2022 - Medische aansprakelijkheid in de praktijk
4 PE punten
21/04/2022 - Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen (art 6:107BW)
4 PE punten
12/04/2022 - De SVI en de letselschaderegeling
4 PE punten
12/04/2022 - Europees recht en verkeersongevallen
5 PE punten
12/04/2022 - Gegevensuitwisseling bij samenwerking bij aanpak fraude en criminaliteit
2 PE punten
07/04/2022 - De letselschaderegeling: Hoe pakt u de zaak aan?
5 PE punten
07/04/2022 - Verzekeringsfraude en bewijs
4 PE punten
05/04/2022 - Scenariodenken bij (financieel) toezicht en onderzoek
5 PE punten
04/04/2022 - Update verzekeringsrecht
3 PE punten
02/04/2022 - Whiplash en de beperkingenvraag
4 PE punten
31/03/2022 - Wegwijs in het woud van werkgeversaansprakelijkheid
4 PE punten
29/3/2022 - Ethische claimbehandeling in letselschadezaken
6 PE punten
29/03/2022 - Schadevergoedingsrecht bij personenschade
5 PE punten
24/03/2022 - Medische aansprakelijkheid in de praktijk verdieping module II
4 PE punten
22/03/2022 - De leugen in het onderzoek
5 PE punten
17/03/2022 - Fraude & privacy in de financiële sector
5 PE punten
17/03/2022 - Medische aansprakelijkheid in de praktijk verdieping module I
4 PE punten
10/03/2022 - Medische aansprakelijkheid in de praktijk basis en actualiteiten
4 PE punten
01/03/2022 - Verzekeringsrecht voor de letselschadepraktijk
3 PE punten
15/02/2022 - Psychische klachten: de onzichtbare last na letsel
4 PE punten
10/02/2022 - IC Alternatieve geschilbeslechting in letselschadezaken
4 PE punten
11/01/2022 - Alternatieve geschilbeslechting in letselschadezaken (kamer LLZ)
4 PE punten
2022 - AI en Data analyse bij aanpak Fraude en FEC
4 PE punten
2022 - Fraude bij AOV
4 PE punten
2022 - Leergang Management bij fraudeonderzoeken
6 PE punten
2022 - Verzekeringsfraude & Recht
2 PE punten
2022 - Polisvoorwaarden en het verzekeringsrecht
4 PE punten
12/05/2022 - Verplichte zorgwetgeving in de praktijk (1)
6 PE punten
12/10/2022 - Actualiteiten slachtofferrechten en schadevergoedingen in het strafproces
4 PE punten
01/12/2022 - Actualiteiten deelgeschilprocedure
3 PE punten
24/11/2022 - Actualiteiten Arbeidsvermogensschade 2022
4 PE punten
15/11/2022 - Onrechtmatige daad en Kwalitatieve aansprakelijkheid
4 PE punten
10/11/2022 - Aansprakelijkheid van toezichthouders
3 PE punten
10/11/2022 - Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen
4 PE punten
12/10/2022 - Actualiteiten Werkgeversaansprakelijkheid
4 PE punten
12/10/2022 - Actualiteiten Smartengeld
3 PE punten
23/06/2022 - Tweedaagse Eilandcursus personenschade
6 PE punten
30/03/2022 - Actualiteiten Whiplash
4 PE punten
17/02/2022 - Rechtspraak van de maand 2022
3 PE punten
29/09/2022 - Schadebepaling bij zelfstandig ondernemers
5 PE punten
13/09/2022 - Pensioeneffecten bij personenschaderegeling
5 PE punten
08/02/2022 - Letselschaderekenen
5 PE punten
2022 - Cursus sociale Zekerheid
3 PE punten
2022 - Verdiepingscursus Zelfstandigen
5 PE punten
07/12/2023 - Verdieping coachingsvaardigheden
6 PE punten
21/04/2022 - Jubileum Congres Beter door vertrouwen
5 PE punten
27/06/2022 - Expertdag
4 PE punten
2022 - Actualiteitencursus Personenschade
2 PE punten
2022 - Workshop droogtechniek en Lekdetectie
4 PE punten
06/10/2022 - Whiplash en andersoortig medisch moeilijk objectiveerbaar letsel
2 PE punten
29/11/2022 - Actualiteiten letselschade door Arvin Kolder
3 PE punten
2022/05/25 - Ik weet dat u liegt
5 PE punten
04/04/2022 - Witwassen
6 PE punten
02/03/2022 - Strafprocesrecht voor financiële instellingen
6 PE punten
01/02/2022 - Internet rechercheren (OSINT II) vervolg
6 PE punten
01/02/2022 - Internet rechercheren (OSINT) basis
6 PE punten
2022 - Update en voorlichting PIFI
2 PE punten
07/03/2022 - Arbeidsdeskundige en ergonomische aspecten in de letselschade
2 PE punten
14-04-2022 - Interdisciplinaire bijeenkomst met workshops
4 PE punten
19/05/2022 - Bijeenkomst Zorgschade
2 PE punten
14/04/2022 Studiedag Fysieke mobiliteit
5 PE punten
12/04/2022 - Autorijden met een beperking
5 PE punten
24/02/2022 - Webinar Barsten, scheuren, verzekeringen en aansprakelijkheid
1 PE punten
01/12/2022 - Preventiedag
4 PE punten
28/11/2022 - College Duiding actuele Kifid-uitspraken verzekeringssector
1 PE punten
2/11/2022 - Seminar Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)
2 PE punten
11/10/2022 - Klimaatmiddag
3 PE punten
17/05/2022 - Webinar Zonnepanelendeeltjes
1 PE punten
07/04/2022 - Webinar Brandveiligheid: de gevolgen van de BBL en verheldering van BENG
1 PE punten
01/02/2022 - Webinar Overstromingsrisico's niet-primaire keringen
1 PE punten
2022 - Collegereeks Actualiteiten Personenschade
1 PE punten
03/11/2022 - Workshop Actualiteiten Letselschade
3 PE punten
Webinar COVID 19 desinfectie door verneveling
1 PE punten
Webinar Hoe de factor tijd de omvang van de claim beinvloedt
1 PE punten
Webinar Reconditionering app-een conditie zoals van voor de calamiteit een redelijke verwachting
1 PE punten
OSINT 1 Traceren en vastleggen van informatie
6 PE punten
OSINT 2 Traceren, vastleggen, analyseren van presenteren van informatie
6 PE punten
OSINT 3 Traceren, vastleggen, analyseren en visualiseren van informatie
6 PE punten
OSINT 4 Traceren, analyseren, infiltreren en beïnvloeden
6 PE punten
Workshop Schadebeperking
4 PE punten
Cursus BENG in de praktijk
5 PE punten
Cursus BENG bij monumenten
6 PE punten
Online training Ondermijning
3 PE punten
Online training Hennep
3 PE punten
Online training Synthetische drugs
3 PE punten
Training Overtuigend Telefoneren
6 PE punten
Cryptocurrency Investigations
6 PE punten
OSINT Basis (Open Source Intelligence Internet rechercheren)
6 PE punten
OSINT Advanced (Open Source Intelligence Internet rechercheren)
6 PE punten
OSINT Technical (Open Source Intelligence Internet rechercheren)
6 PE punten
Online cursus Tweewielerongevallen ontleed voor de letselschadeprofessional
3 PE punten
Online cursus Jaarrekening van de ZZP-er; waar zit de schade
5 PE punten
Webinar ondermijning
3 PE punten
Online bijeenkomst Master Aansprakelijkheid en verzekeringen
2 PE punten
Basisopleiding fraudeonderzoek
6 PE punten
Cursus Bevingsschade & Herstel
6 PE punten
Cursus Elementaire bouwkunde
6 PE punten
Cursus Installatietechniek
6 PE punten
Cursus Installatietechniek Woningen
6 PE punten
Cursus Installatietechniek Utiliteit
6 PE punten
Online zomercollege De nieuwe wet klokkenluiders
2 PE punten
Online zomercollege Cybercrime voor financials
2 PE punten
Online zomercollege In de greep van gijzelsoftware
2 PE punten
Complex Letsel
6 PE punten
Masterclass schadevergoeding in het strafproces
3 PE punten
Aansprakelijkheid in medische zaken: basis, actualiteiten, toekomst
4 PE punten
Aansprakelijkheid in medische zaken: verdieping I
4 PE punten
Aansprakelijkheid in medische zaken: verdieping II
4 PE punten
AI en Data analyse bij aanpak fraude en FEC
4 PE punten
Betrouwbaarheid van getuigenverklaringen in (letsel)schadezaken
4 PE punten
Berekening letselschade bij zelfstandigen; een hele onderneming
6 PE punten
De aansprakelijkheid van de wegbeheerder
3 PE punten
De leugen in het onderzoek
4 PE punten
De letselschaderegeling: Hoe pakt u de zaak aan?
5 PE punten
De SVI & de letselschaderegeling (1)
4 PE punten
Europees recht en verkeersongevallen
5 PE punten
Fraude & bewijs bij verzekeringszaken
4 PE punten
Fraude in de letselschadepraktijk
4 PE punten
Fraude & privacy in de financiële sector
5 PE punten
Gegevensuitwisseling bij samenwerking bij aanpak fraude en criminaliteit
2 PE punten
Geschillenbehandeling onder de wkkgz: de theorie in de praktijk
4 PE punten
Highlights Personenschade
6 PE punten
Huishoudelijke hulp: het ‘ondergeschoven kindje’ in de letselschaderegeling
4 PE punten
Interne fraude & integriteit
6 PE punten
Letselschade & Sociale Zekerheid
5 PE punten
Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen
4 PE punten
Tuchtrecht in de gezondheidszorg
4 PE punten
Medische aansprakelijkheid in de praktijk
4 PE punten
Masterclass Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken
4 PE punten
Masterclass Complexe situaties in de letselschaderegeling
4 PE punten
Medische kennis voor juristen: Psychiatrie en DSM-5
6 PE punten
PIV Congres Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
4 PE punten
Leergang Management bij fraudeonderzoeken
6 PE punten
Productaansprakelijkheid
3 PE punten
Psychische klachten: de onzichtbare last na letsel
4 PE punten
Whiplash en de beperkingenvraag
4 PE punten
Scenariodenken bij (financieel) toezicht en onderzoek
5 PE punten
Verkeersaansprakelijkheid: hoe is het inhoudelijk geregeld?
6 PE punten
Verzekeringsfraude & Recht
2 PE punten
Waardering van het deskundigenbericht in letselschadezaken
4 PE punten
Wegwijs in het woud van werkgeversaansprakelijkheid
4 PE punten
7e jaarcongres gezondheidsrecht
5 PE punten
Fraude bij AOV
4 PE punten
Schadevergoedingsrecht bij personenschade
5 PE punten
AV&S symposium 2021 / Directe verzekering: De letselschaderegeling op de schop
2 PE punten
Actualiteiten Smartengeld
3 PE punten
Harvard onderhandelen in letselschadezaken
6 PE punten
Polisvoorwaarden en het verzekeringsrecht
4 PE punten
Procederen bij personenschade
6 PE punten
Update verzekeringsrecht
3 PE punten
Verbindend en doeltreffend communiceren voor professionals
6 PE punten
Actualiteiten deelgeschilprocedure
2 PE punten
Actualiteiten werkgeversaansprakelijkheid
3 PE punten
Actualiteiten whiplash
3 PE punten
Rechtspraak van de maand
2 PE punten
Ondernemer in de praktijk
3 PE punten
Pensioeneffecten bij personenschaderegeling
5 PE punten
Schadebepaling bij zelfstandig ondernemers
5 PE punten
Loonregres
3 PE punten
Brutto-netto vs zelfstandigen, overlijden en HRP
6 PE punten
Minisymposium Grensverleggend, Sport en Spel in de Letselschade
3 PE punten
Module Juridische aspecten
3 PE punten
Module Arbeidsdeskundige aspecten
3 PE punten
Module Rekenkundige aspecten
3 PE punten
Opfriscursus Berekening letselschade en actualiteiten
3 PE punten
Cursus Zelfstandig ondernemer
3 PE punten
Webinar Niet aangeboren hersenletsel
2 PE punten
City lounge
2 PE punten
Online bijeenkomst zorgschade
2 PE punten
Najaarsbijeenkomst 2021
3 PE punten
Symposium MZL
2 PE punten
Actualiteiten werkgeversaansprakelijkheid
3 PE punten
14e Gronings Letselschadecongres
3 PE punten
Webinar Zonnepanelen na brand
1 PE punten
Aansprakelijkheid en het verhalen van schade
3 PE punten
Cyber
3 PE punten
Het oplossen van zakelijke kwesties en conflicten
3 PE punten
UvA Masterclass Klimaatrisico's
3 PE punten
UvA Masterclass Operationeel Risico Management
3 PE punten
Malingering, is de kwaal echt ?
4 PE punten
Webinar Funderingsproblematiek
1 PE punten
PIV Online Actualiteitencollege
1 PE punten
Livestream PIFI 2021: werken aan de bestrijding van verzekeringscriminaliteit
2 PE punten
Livestream Groene daken
1 PE punten
Livestream Early Warning
1 PE punten
Webinar Dakbelasting van zonnepanelen
1 PE punten
Webinar Electrificatie in de samenleving
1 PE punten
Webinar Herstel na natuurrampen, goed voorbereid is het halve werk
1 PE punten
Webinar Hoe houd je de digitale dief buiten je bedrijf?
1 PE punten
Webinar Risico's en veilig ondernemen
1 PE punten
Webinar Risico's en verzekerbaarheid van cyberincidenten
1 PE punten
Webinar Risky Business
1 PE punten
Webinar Stop de autodief
1 PE punten
Webinar Veiliger verkeer met rijhulpsystemen
1 PE punten
Webinar wateraccumulatie
1 PE punten
Webinar Internationale veerkracht - Hoe dan?
1 PE punten
Live bijeenkomst: Water- en droogteoverlast en Technische verzekeringen
2 PE punten
Webinars De Boef de baas 2.0 - 4 verschillende webinars
1 PE punten
Bijeenkomst Platform Risicodeskundigheid
3 PE punten
Webinar PIFI 2021 (vervolg PIFI april 2021)
2 PE punten
Actualiteiten Zorgstelsel Letselschade
2 PE punten
Webinar: apparatuur met waterschade herstellen - het is niet onmogelijk
1 PE punten
Webinar Technische Reconditionering in de Gezondheidsindustrie
1 PE punten
Webinar Calamiteitenplan en noodmaatregelen
1 PE punten
Webinar Effecten op metalen en elektronica processen en preventie
1 PE punten
Workshop Behandeling zelfstandigenschades medior
6 PE punten
Workshop Behandeling zelfstandigenschades senior
6 PE punten
Cursus Duurzame detailleringen bij renovatie van bestaande bouw
5 PE punten
Cursus Barsten & scheuren
3 PE punten
Training Overtuigend Telefoneren
6 PE punten
Actualiteiten Letselschadezaken
2 PE punten
Het berekenen van de schade bij zorg met verblijf in het kader van de Wlz
2 PE punten
Online cursus Jaarrekening van de ZZP-er; waar zit de schade
5 PE punten
Internet Rechercheren OSINT
6 PE punten
Update training OSINT (internet rechercheren)
6 PE punten
Bijpraat 2020: Over juridische hoogtepunten en Aansprakelijkheid & Verzekering in tijden van COVID-19
1 PE punten
Symposium Hoogwaardige opslag; keuzes, kansen en uitdagingen bij depotbouw
3 PE punten
Cursus Elementaire bouwkunde
6 PE punten
Cursus Installatietechniek
6 PE punten
Cursus Installatietechniek Woningen
6 PE punten
Cursus Installatietechniek Utiliteit
6 PE punten
Training Investigative Interviewing
6 PE punten
Dag van de fraudeonderzoeker
4 PE punten
Diverse wintercolleges
1 PE punten
Onrechtmatige daad in het ondernemingsrecht
4 PE punten
Masterclass Onrechtmatige daad, werkgeversaansprakelijkheid en kwalitatieve aansprakelijkheid
6 PE punten
Complex Letsel
6 PE punten
Webinar Masterclass schadevergoeding in het strafproces en slachtofferrechten
3 PE punten
Actualiteiten Personenschade
6 PE punten
Webinar Activiteiten Letselschade
6 PE punten
ACIS Symposium
4 PE punten
Training aansprakelijkheid in de levensmiddelenindustrie
6 PE punten
Verdieping Actualiteiten Letselschade
4 PE punten
Fraude bij AOV
4 PE punten
De leugen in het onderzoek
4 PE punten
Fraude in de letselschadepraktijk
6 PE punten
Medische kennis voor juristen: Traumachirurgie en neurochirurgie
6 PE punten
Psychische klachten: de onzichtbare last na letsel
4 PE punten
Cursus Berekening letselschade bij zelfstandigen; een hele onderneming
6 PE punten
Masterclass Complexe situaties in de letselschaderegeling
4 PE punten
Cursus De SVI & de letselschaderegeling
4 PE punten
Themadag Europees recht en verkeersongevallen
5 PE punten
Cursus Fraude en bewijs bij verzekeringszaken
4 PE punten
Cursus Fraude en privacy in de financiële sector
5 PE punten
Praktijkmiddag Huishoudelijke hulp: het ondergeschoven kindje in de letselschade
4 PE punten
Leergang Management van fraudeonderzoeken
6 PE punten
Praktijkmiddag Letselschade & Sociale Zekerheid
5 PE punten
Cursus Medische kennis voor juristen: Neurologie, neuropsychologie en neurorevalidatie
6 PE punten
Cursus Medische kennis voor juristen: Psychiatrie en DSM-5
4 PE punten
Cursus Waardering van het deskundigenbericht in letselschadezaken
4 PE punten
Praktijkmiddag Whiplash en de beperkingenvraag
4 PE punten
De letselschaderegeling: hoe pak je de zaak aan? Module 2
5 PE punten
Future of fraud
2 PE punten
Geschillenbehandeling onder de wkkgz: de theorie in de praktijk
4 PE punten
Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen art 6:107 BW
4 PE punten
Online cursus Verzekeringsfraude en recht
2 PE punten
Online cursus Do's en don'ts van fraudeonderzoeken: lessen uit de praktijk
2 PE punten
Online masterclass Geschillenbehandeling onder de WKKGZ: de theorie in de praktijk
3 PE punten
Online zomercollege Actualiteiten causaliteit bij (letsel) schade
2 PE punten
Online zomercollege Actualiteiten whiplash
2 PE punten
Online zomercollege Actualiteiten, angst, shock en affectieschade
2 PE punten
Online zomercollege Fraude en psychologie - De donkere driehoek
2 PE punten
Online zomercollege Fraude en psychologie - micro expressies
2 PE punten
Online zomercollege Fraude en psychologie - Snakes in suits
2 PE punten
Online zomercollege Fraude en psychologie - taal als leugendetector
2 PE punten
Online zomercollege Fraude en psychologie - Zoek de waarheid, niet de leugen
2 PE punten
Online zomercollege Grand tour van grensoverschrijdende letselschadezaken
2 PE punten
Online zomercollege Het Zwitserleven gevoel…? Pensioenschade als gevolg van letsel
2 PE punten
Online zomercollege Minderjarigen en letselschade
2 PE punten
Online zomercollege Strategiebepaling in letselschadedossiers
2 PE punten
Scenariodenken bij (financieel) toezicht en onderzoek
5 PE punten
Tuchtrecht in de gezondheidszorg
4 PE punten
Webinar Fraude diagnostiek analyse van fraude problematiek
2 PE punten
Webinar Fraudeonderzoek op internet
2 PE punten
Webinar Multidiciplinair samenwerken bij de aanpak van fraude en financieel economische criminaliteit
2 PE punten
Webinar Publiek-private samenwerking bij fraudeonderzoeken
2 PE punten
Online zomercollege Gegevensuitwisseling bij samenwerking aanpak fraude en criminaliteit
2 PE punten
Medische aansprakelijkheid in de praktijk
4 PE punten
Online jaarcongres De aanpak van witwassen
5 PE punten
Jaarcongres Gezondheidsrecht
5 PE punten
Actualiteiten schuld en risicoaansprakelijkheid
4 PE punten
Workshop Beoordeling behoefte aan huishoudelijke hulp en verlies zelfwerkzaamheid
4 PE punten
Workshop Zelfstandig Rekenen
4 PE punten
LSA Revisited, welke lessen zijn er nog te leren?
4 PE punten
Webinar Niet-aangeboren hersenletsel
2 PE punten
Kennissessie letselschade
2 PE punten
Actualiteiten Personenschade
2 PE punten
Omgaan met cultuurverschillen
5 PE punten
Verdiepingscursus Optimaal regelen van zorgschades in personenschadezaken
5 PE punten
Creatief onderhandelen in de personenschade
5 PE punten
Verdiepingscursus Causaliteit en schade in personenschadezaken
3 PE punten
Webinar Letselschade en zelfstandigen
2 PE punten
Verdiepingscursus Optimale afwikkeling schadeposten in personenschade
5 PE punten
Beschermingsbewind in de praktijk van letselschadebehandelaars
3 PE punten
Cursus Begaanbaarheid van Bouwterreinen
4 PE punten
Cursus Aanpak Funderingsproblematiek
6 PE punten
Webinar Parkeergarages ten tijde van de energietransitie
1 PE punten
Workshops m.b.t. schade
3 PE punten
Verdiepingscursus Schadevaststelling bij ondernemers met letsel
6 PE punten
Fraudeseminar Ik weet dat u liegt
5 PE punten
Strafprocesrecht voor financiële instellingen
6 PE punten
Internet Rechercheren
6 PE punten
Fraudeaangifte
6 PE punten
Interviewtechnieken Fraudeonderzoek
6 PE punten
Witwassen
6 PE punten
Fact finding verzekeringsfraude
6 PE punten
Internet rechercheren (vervolg)
6 PE punten
Postharvest Technology Course
6 PE punten
Refrigerated Transport Technology course 2019
6 PE punten
Symposium Actualiteiten Verzekeringsrecht 2019
4 PE punten
Symposium Uitbesteding door verzekeraars en pensioenfondsen
4 PE punten
Seminar Beveiligen en voorkomen van gevolgschade van kunst
3 PE punten
Webinar Technische reconditionering in complexe omgevingen
1 PE punten
Webinar Equipment Restoration and the North American Wind Energy Industry
1 PE punten
Training Brandveiligheid in Gebouwen
4 PE punten
Training Nieuwe Bouwfysica
5 PE punten
Training conditiemeting gebouwen NEN 2767 in praktijk
5 PE punten
Cursus Bouwrecht in de praktijk
5 PE punten
Cursus NEN 8025 in de praktijk
5 PE punten
Cursus Bouwbesluit 2012 bij Bestaande Bouw
5 PE punten
Henneptraining
2 PE punten
Training Synthetische drugs
2 PE punten
De cultuurvertaler bij letselschade
3 PE punten
Tips, tricks en valkuilen bij letselschaderekenen
2 PE punten
Jaarrekening lezen bij personenschade
5 PE punten
Tweewielerongevallen ontleed voor de letselschadeprofessional
3 PE punten
Zorgbehoeften en voorliggende voorzieningen bij ernstig letsel
3 PE punten
Jaarrekening van de ZZP-er; waar zit de schade?
5 PE punten
Smartengeld en QUALY's bij letselschade
3 PE punten
Letselschade berekenen bij uitval van de DGA
2 PE punten
De Letselschade Raadsdag Kaf en Koren
3 PE punten
Fact Finding bij Expertise Brand/Varia
6 PE punten
Fact Finding bij Expertise Automotive
6 PE punten
Fact Finding bij Expertise Personenschade
6 PE punten
Update training OSINT (internet rechercheren)
6 PE punten
Master A&V Licht op het zwartboek letselschade
3 PE punten
Fraudtalks 2019
4 PE punten
Training Hybride Techniek module 1
4 PE punten
Training VE NEN 9140
5 PE punten
Cursus Elementaire Bouwkunde
6 PE punten
Cursus Elementaire Installatietechniek
6 PE punten
Cursus Elementaire Installatietechniek voor Woningen
6 PE punten
Cursus Elementaire Installatietechniek voor Utiliteitsbouw
6 PE punten
Dag van de fraudeonderzoeker
5 PE punten
Interculturele communicatie voor letselschade professionals
4 PE punten
Complex letsel
6 PE punten
Complex letsel 2
6 PE punten
Onrechtmatige daad in het ondernemingsrecht
4 PE punten
Actualiteiten letselschade 2019
6 PE punten
Masterclass Onrechtmatige daad, werkgeversaansprakelijkheid en kwalitatieve aansprakelijkheid
6 PE punten
Actualiteiten Personenschade
2 PE punten
Bijeenkomst Bouw en Aansprakelijkheid
1 PE punten
5e jaarcongres gezondheidsrecht
5 PE punten
Aanpak Verzekeringsfraude
6 PE punten
Aansprakelijkheid in medische zaken - diverse modules
4 PE punten
Actualiteiten Schuld- en Risicoaansprakelijkheid
5 PE punten
Berekening letselschade bij zelfstandigen een hele onderneming
6 PE punten
Big data bij aanpak fraude en FEC
6 PE punten
Complexe situaties in de letselschaderegeling
4 PE punten
De letselschaderegeling bij verkeersongevallen: hoe pak je het aan?
6 PE punten
De letselschaderegeling: hoe pak je de zaak aan? Module 2
6 PE punten
De leugen in het onderzoek
4 PE punten
De SVI en de letselschaderegeling
4 PE punten
Europees recht en verkeersongevallen
5 PE punten
Fraude & Privacy in de financiële sector
5 PE punten
Fraude bij AOV
4 PE punten
Fraude en bewijs bij verzekeringszaken
4 PE punten
Fraude in de letselschadepraktijk
6 PE punten
Huishoudelijke hulp: het ondergeschoven kindje in de letselschaderegeling
4 PE punten
Jaarcongres De aanpak van witwassen
5 PE punten
Letselschade & Sociale Zekerheid
5 PE punten
Management van fraudeonderzoeken
6 PE punten
Masterclass Productaansprakelijkheid
4 PE punten
Medische kennis Traumachirurgie en Neurochirurgie
6 PE punten
Omgaan met psychische klachten na letsel
4 PE punten
Scenario denken bij financieel toezicht en onderzoek
5 PE punten
Studiereis Letselschade Budapest
6 PE punten
Tuchtrecht in de gezondheidszorg
4 PE punten
Verbindend en doeltreffend communiceren
6 PE punten
Verkeersaansprakelijkheid: hoe is het inhoudelijk geregeld?
6 PE punten
Waardering van het deskundigenbericht in letselschadezaken
4 PE punten
Wegwijs in het woud van werkgeversaansprakelijkheid
4 PE punten
Whiplash en de beperkingenvraag
4 PE punten
Ondernemer in de praktijk
4 PE punten
Handling claims for Lloyd's Brussels
3 PE punten
LSA Symposion Uw plicht onze zorg
4 PE punten
M&M Meeting Het uur van de waarheid
2 PE punten
NBKB feedbackdagen
4 PE punten
Studiemiddag (Rijk Zwaan)
3 PE punten
Studiemiddag masterclass schade door krachtvoer
2 PE punten
Het deelgeschil: Wat kan ik ermee? Wat moet ik ermee?
2 PE punten
Actualiteiten letselschade
2 PE punten
Verzekeringsdag 2019
2 PE punten
Wet Vergoeding Affectieschade
3 PE punten
Cursus Begaanbaarheid van Bouwterreinen
5 PE punten
Cursus Trillingsmetingen met VIBRA+
6 PE punten
Actualiteitencursus Letselschade
4 PE punten
Let's Progress
2 PE punten
Chronische pijn; nieuwe inzichten, andere aanpak
3 PE punten
Letselschade verzekerd
4 PE punten
Verdiepingscursus Schadevaststelling bij ondernemers met letsel
6 PE punten
Cursus DTA Deskundig toezicht asbestverwijdering
6 PE punten
Internet rechercheren-update
6 PE punten
PIV congres
5 PE punten
PIV Actualiteitencollege
2 PE punten
Kennismiddag asbest
3 PE punten
Opleiding Salvagecoördinator
6 PE punten
Kennissessie De schade tijdens en na de crisis
2 PE punten
De problematiek rondom traumatisch handletsel
5 PE punten
Symposium Zorgschade
3 PE punten
Preventiedag 2019
4 PE punten
VNAB Visie-event Aansprakelijkheid
2 PE punten
Bijeenkomst Terugkoppeling IUMI-Conference
3 PE punten
Cursus Refrigerated Transport Technology
5 PE punten
Bijeenkomst Terugkoppeling IUMI-Conference
3 PE punten
Actualiteitencollege Zorgletsel Letselschade
2 PE punten
Vakinhoudelijke bijeenkomsten (punten per uur)
1 PE punten
In-house vakinhoudelijke bijeenkomsten (per uur)
1 PE punten
Workshop revisie techniek
3 PE punten
Studiedag Discussiepunten in de schaderegeling
5 PE punten
Cursus Constructieve brandveiligheid
2 PE punten
Seminar 3D printing in de bouw
3 PE punten
Training Gebouwschade; oorzaak, herstel en preventie
5 PE punten
Cursus Jaarrekening lezen bij personenschade
5 PE punten
Solk bij letselschade
6 PE punten
Digitale Fraudeherkenning en Feitenonderzoek
4 PE punten
Training omgaan met agressie
4 PE punten
Complex letsel
6 PE punten
Fraude en bewijs bij verzekeringszaken
4 PE punten
18e PIV Jaarconferentie Evolutie of Revolutie
4 PE punten
LIV-presentatie
2 PE punten
NBKB Feedbackdagen
4 PE punten
Presentatie verrekening AOV
2 PE punten
Cursus Letselschade
4 PE punten
Bezoek SHVP (Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht)
2 PE punten
Webinar Understanding the Farm Sustainability Assessment Program
1 PE punten
Cursus Inclinometen
6 PE punten
Update Straf(proces)recht
6 PE punten
Strafrechtelijke belangenbehartiging bij fraude
6 PE punten
Interviewvaardigheden bij waarheidsvinding en valse claims
6 PE punten
Valse claims, nabootsing en stoornissen
6 PE punten
Het Echte Preventieseminar
3 PE punten
Training Internet Rechercheren
6 PE punten
Internet Rechercheren (herhalingsdag)
6 PE punten
Symposium Actualiteiten Verzekeringsrecht
4 PE punten
Technical Restoration Workshop “Industry”
6 PE punten
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
4 PE punten
Trainingen tbv specialisatie
6 PE punten
Problemen met vocht, schimmels en condensatie bij appartementen
4 PE punten
Pre en In Employment Screening
2 PE punten
Onderzoek in de verzekeringsbranche
2 PE punten
Vakinhoudelijke sessie (per uur)
1 PE punten
Colloquium 2017 "The exciting world of commodities"
4 PE punten
De arbeidsdeskundige in de civielrechtelijke procedure
4 PE punten
Actualiteiten Letselschade
4 PE punten
Bedrijfskunde bij letsel en AOV schade
6 PE punten
Cursus Jaarrekening lezen bij personenschade
5 PE punten
Top 10 tips voor een goed letselschadeberekening
2 PE punten
Berekening Kindschade
2 PE punten
Herstel coaching kinderen en gezinnen
1 PE punten
Vaststelling zorgbehoefte na ernstig letsel bij kinderen
1 PE punten
Sociale wetgeving in de letselschaderegeling
3 PE punten
GOMA Symposium Just Trust
3 PE punten
Workshop Verbindende communicatie bij letselschade
4 PE punten
Workshop Verlies en rouw bij letselschade
4 PE punten
Kunststof identificatie, coatings analyses en schade onderzoek
2 PE punten
Congres EVU 2017 - hele dag
6 PE punten
Congres EVU 2017 - halve dag
3 PE punten
Workshop Fraudebeleidsplan
6 PE punten
Open Source Intelligence
6 PE punten
Fraudtalks
2 PE punten
M&M Meeting Het maakbare geheugen
2 PE punten
Dag van de fraudeonderzoeker
4 PE punten
Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht
4 PE punten
Actualiteiten Letselschade
6 PE punten
Complex Letsel
6 PE punten
In-House vakinhoudelijke studie (per uur)
1 PE punten
De juridische uitleg van polisvoorwaarden
4 PE punten
Medische kennis voor juristen: Verloskunde
4 PE punten
Europees recht en verkeersongevallen
4 PE punten
Whiplash en de beperkingenvraag
4 PE punten
Schuld en risicoaansprakelijkheid bij letselschade
4 PE punten
Aansprakelijkheid in medische zaken basis (module 1)
4 PE punten
Aansprakelijkheid in medische zaken Verdieping I (module 2)
4 PE punten
Aansprakelijkheid in medische zaken Verdieping II (module 3)
4 PE punten
Werkgeversaansprakelijkheid
4 PE punten
Verzekeringsfraude
5 PE punten
Letselschade en sociale zekerheid
5 PE punten
Fraude in de letselschade praktijk
5 PE punten
PIV Jaarconferentie Veiligheid voorop
4 PE punten
Studieweekend letselschade
6 PE punten
Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
3 PE punten
Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen
4 PE punten
Masterclass Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken
4 PE punten
Masterclass Tuchtrecht in de gezondheidszorg
4 PE punten
Masterclass Complexe situaties in de letselschaderegeling
4 PE punten
Medische kennis voor juristen Neurologie, Neuropsychologie en Neurorevalidatie
6 PE punten
Medische kennis voor juristen Psychiatrie en DSM-V
4 PE punten
Complexe situaties in de letselschaderegeling
4 PE punten
Masterclass Productaansprakelijkheid
3 PE punten
Symposium: Wie eist bewijst, wie stelt krijgt geld
4 PE punten
Line Marine Surveyor Seminar Berlin 2017
4 PE punten
High Tea 2017
3 PE punten
Het deelgeschil, wat kan ik ermee, wat moet ik ermee
2 PE punten
Richtlijnen de Letselschaderaad
2 PE punten
Jaarlijkse praktijkmiddag Personenschade
3 PE punten
RTA & Whiplash congres München
6 PE punten
Workshop Techn. Reconditionering en drogen verwarmen koelen
3 PE punten
Lezing asbest, ontwikkelingen en aansprakelijkheden
1 PE punten
11e Gronings Letselschadecongres
4 PE punten
RBTS-bezoek Rechtbank Rotterdam
2 PE punten
Schadevaststelling bij ondernemers met letsel
6 PE punten
Fraude aangifte
6 PE punten
Opleiding Fraudebeheersing
6 PE punten
Opleiding Internet Rechercheren
6 PE punten
Opleiding Fraudebeheersing in de zorg
6 PE punten
Telefonisch interviewtechnieken
6 PE punten
Financieel-Economische Criminaliteit (FEC)
5 PE punten
Interviewtechnieken Fraudeonderzoek
6 PE punten
Training Strategic Use of Evidence (SUE)
6 PE punten
Witwassen
6 PE punten
Strafrechtelijke belangenbehartiging bij fraude
6 PE punten
Fraudeonderzoek basis
6 PE punten
Terugkomdagen
6 PE punten
Opleiding Salvagecoördinator
6 PE punten
Actualiteiten college
2 PE punten
Traumatische amputaties
5 PE punten
Verdiepingscursus Letselschade
4 PE punten
Wetenschappelijke concepten van causaliteit in ziekte en herstel
4 PE punten
Fact Finding bij interne incidenten
6 PE punten
Fact Finding bij Verzekeringsfraude
6 PE punten
Interviewtechnieken (i.s.m. Stokes Verhoor)
6 PE punten
Seminar Zeerecht
2 PE punten
Preventiedag 2017 - Preventie in en om de stal
4 PE punten
Taal- en cultuurbarrieres in de letselschaderegelng.
2 PE punten
Lezing Medische gegevens
2 PE punten
Positie van slachtoffers van strafbare feiten
1 PE punten
Lunch & Learns
1 PE punten
Workshop Tackling Fraud and corruption in healthcare
6 PE punten
Behaviour-Based Safety (vervolg op VCA)
1 PE punten
Congres Asbestos
4 PE punten
Medische kennis voor juristen: Traumatologie & Neurochirurgie
5 PE punten
Bedrijfsbezoek Welgro Groenlo
1 PE punten
Internationale training restauratie techniek en industrie
6 PE punten
Trainingen tbv specialisatie
6 PE punten
Training Vochtproblemen in gebouwen
4 PE punten
Pre en In Employment Screening
2 PE punten
Privacy Gedragscode
2 PE punten
Vakinhoudelijke sessie (punten per uur)
1 PE punten
Cursus EPA-W
6 PE punten
Het belang van handels- en verzekeringsdocumenten
3 PE punten
Cursus Kostbaarheden
5 PE punten
Workshops Productaansprakelijkheid/Recall
3 PE punten
Actualiteiten Letselschade
3 PE punten
Basiscursus Zelfstandigen in de praktijk
4 PE punten
Digital Experience
5 PE punten
Bedrijfskunde bij letsel en AOV-schaden
6 PE punten
Pensioenschade & actualiteiten
3 PE punten
Symposium Letselschademediation
4 PE punten
De Letselschade Raadsdag
4 PE punten
GOMA symposium Picture Perfect
3 PE punten
Werken met de GBL en de Medische Paragraaf
4 PE punten
Workshop Open Source Intelligence
6 PE punten
Lezing zelfrijdende auto's
1 PE punten
Mastercourse Aansprakelijkheidsverzekeringen
6 PE punten
Wet bescherming persoonsgegevens
6 PE punten
EVU Fieldday
6 PE punten
FEHAC taxatievakdag Bunnik
4 PE punten
Bitcoin en Blockchain Technologie
6 PE punten
Seminar Fraud Talks
2 PE punten
Training Rechercheren in open bronnen
3 PE punten
Training Verdieping Verhoor
6 PE punten
Training werken op hoogte
6 PE punten
Cursus Verpakken en transport
6 PE punten
Workshop Calamiteit cultureel erfgoed
2 PE punten
Schade "omgeval"
3 PE punten
HISWA excursie "Meten is weten"
1 PE punten
Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht
4 PE punten
Actualiteiten Letselschade
6 PE punten
Harvard onderhandelen in de letselschade
6 PE punten
Masterclass onrechtmatige daad
6 PE punten
Verdieping overlijdensschade berekenen
3 PE punten
In-House vakinhoudelijke studie (Punten per uur)
1 PE punten
Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht
2 PE punten
Actualiteiten Letselschade
4 PE punten
Actualiteiten verzekeringsrecht
3 PE punten
Cursus Herstelcoaching in de praktijk
4 PE punten
Cursus Informatie en opsporing in de praktijk
5 PE punten
Jaarcongres Gezondheidszorg
5 PE punten
Letselschade en sociale zekerheid
5 PE punten
Masterclass Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
3 PE punten
Masterclass Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken
4 PE punten
Masterclass Productaansprakelijkheid
3 PE punten
Medische kennis voor juristen: Neurologie, Neuropsychologie en Neurorevalidatie
6 PE punten
Medische kennis voor juristen: Traumatologie & Neurochirurgie
3 PE punten
Medische kennis voor juristen: Verloskunde
4 PE punten
Praktijkmiddag Europees recht en verkeersongevallen
4 PE punten
Praktijkmiddag Letselschade en sociale zekerheid
5 PE punten
Studiereis Kerckebosch
6 PE punten
Whiplash voor juristen
4 PE punten
Afwikkeling van verzekeringsclaims
4 PE punten
Introductie Tripod Beta Ongevalsonderzoek
6 PE punten
Cursus Berekening verlies arbeidsvermogen en procederen
5 PE punten
LIV Algemene presentatie
2 PE punten
E-learning module Schrijven of Coachen
1 PE punten
LRGD symposium
4 PE punten
LSA Symposion
4 PE punten
Omgaan met emoties & weerstanden
6 PE punten
Themamiddag 4e antiwiswasrichtlijn en wwft
3 PE punten
Congres Faillisementsfraude
4 PE punten
Opleiding Certified Compliance Officer
6 PE punten
Interculturele communicatie door dhr Kaldenbach
2 PE punten
Compacte basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken in het strafproces
6 PE punten
Seminar Voorkomen en doorbreken impasses in de letselschaderegeling
2 PE punten
Bedrijfsbezoek PON en Bakker Repair
3 PE punten
VIBRA cursus
4 PE punten
Seminar Gezamenlijk behandelplan, heilige graal of houten kraal
4 PE punten
Seminar Herstelgericht schaderegelen
2 PE punten
Lezing Rechten en plichten gelaedeerden bij letselschade
1 PE punten
Studiebijeenkomst Praktische mogelijkheden NAH
2 PE punten
Letselschadecongres Schadebegroting in Letselschadezaken
4 PE punten
"Opleiding Goed waarnemen, juist interpreteren en effectief communiceren"
6 PE punten
Oplossingsgericht onderhandelen
6 PE punten
Deskundig Inventariseerder Asbest
6 PE punten
Opleiding Harvard Onderhandelen
6 PE punten
Financieel-Economische Criminaliteit (FEC)
5 PE punten
Training Strategic Use of Evidence (SUE)
6 PE punten
ADN Basiscursus Gecombineerd Droge lading-/Tankscheepvaart
6 PE punten
16e PIV Jaarconferentie
4 PE punten
PIV Actualiteiten College
2 PE punten
Opleiding Salvagecoördinator
6 PE punten
Collectief Regres op Daders
2 PE punten
SVA Congres 2016
3 PE punten
Studiemiddag Dwarslaesie
5 PE punten
De fraudeaangifte
6 PE punten
Brand update
2 PE punten
CBV Netwerkbijeenkomst Het monster van Amsterdam
3 PE punten
POV Preventiedag
5 PE punten
Preventiemiddag
2 PE punten
Studiemiddag Georganiseerde verzekeringsfraude met autoverzekeringen
3 PE punten
Themamiddag Offshore
2 PE punten
Themamiddag Offshore 2
2 PE punten
Lezing derdenschade-zorgschade
1 PE punten
Ohne Befund kein Grund
4 PE punten
Cursus Diagnose Auto-elektronica
6 PE punten
VOC-toetsen (v.a. september 2016) (Min. 2 & Max 6 pt.)
0 PE punten
Seminar Niet meer last van de wet dan noodzakelijk
1 PE punten
Training Internet Rechercheren
6 PE punten
Internet Rechercheren (herhalingsdag)
6 PE punten
Schadeberekenen
4 PE punten
Waterschapsdag
4 PE punten
AGCS Market Event Sustainability
2 PE punten
Veiligheidsadviseur ADR
6 PE punten
Trainingen tbv specialisatie
6 PE punten
BPOB Kennissessie Privaat-publieke samenwerking
3 PE punten
Vakinhoudelijke sessie (Punten per uur)
1 PE punten
Leergang Brandonderzoek
6 PE punten
Seminar Productaansprakelijkheid
3 PE punten
Symposium Slachtoffergedrag en dirty tricks bij letselschademediation
4 PE punten
Verdieping letselschade recht & praktijk
6 PE punten
Bedrijfskunde en actuarieel rekenen bij letselschade
3 PE punten
Leergang gesprekstechnieken
6 PE punten
Overlijdensschade Nieuwe Stijl en Actualiteiten
2 PE punten
Lezing Een andere berekening van smartengeld
1 PE punten
GOMA congres
3 PE punten
De Letselschade Raadsdag
5 PE punten
Cursus GBL en de Medische Paragraaf (hele dag)
6 PE punten
Cursus GBL en de Medische Paragraaf (ochtend)
3 PE punten
Cursus GBL en de Medische Paragraaf (middag)
2 PE punten
Verleiden tot het vertalen van de waarheid
6 PE punten
Training Detectie in geschrift
6 PE punten
Expertmeeting De asbestinventariseerder als zondebok
2 PE punten
Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht (i.s.m. prof. Hartlief)
3 PE punten
EHFCN-Conferentie
6 PE punten
Masterclass Werken met de GBL
3 PE punten
Workshop Fraud and IMCH Group
4 PE punten
Fire Awareness (GWO)
6 PE punten
Fidiz-lezing Een vernietigende brand
1 PE punten
Fidiz-lezing Een vernietigende brand (1)
1 PE punten
Themabijeenkomst Schoorstenen en riet, bijten elkaar niet?
2 PE punten
Themabijeenkomst Schoorstenen en riet, bijten elkaar niet? (1)
2 PE punten
Rechercheren op internet
6 PE punten
Rechercheren op internet - onderzoek in social media
5 PE punten
Rechercheren op internet - zoekstrategieën
5 PE punten
Studiemiddag Bouwwerkzaamheden en schade aan gebouwen
3 PE punten
Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht
4 PE punten
Actualiteiten Letselschade
6 PE punten
Complex letsel
6 PE punten
Cursus Wijzigingen Sociale zekerheid en letselschade
4 PE punten
Harvard onderhandelen binnen de letselschade
6 PE punten
Masterclass onrechtmatige daad
6 PE punten
Nieuwe rekenmethodiek overlijdensschade
4 PE punten
Wijzigingen sociale zekerheid en letselschade
4 PE punten
Kennisupdate Verzekeringsfraude
3 PE punten
In-House vakinhoudelijke studie (Punten per uur)
1 PE punten
KCAF Congres aanpak funderingsproblematiek
3 PE punten
Bijeenkomst bestuurdersaansprakelijkheid
1 PE punten
Cursus Beroepsaansprakelijkheid
2 PE punten
Cursus Beroepsaansprakelijkheid (1)
2 PE punten
Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht
2 PE punten
Fraude in Letselschaderegeling
2 PE punten
Fraude in Letselschaderegeling (1)
2 PE punten
Masterclass Productaansprakelijkheid
4 PE punten
Medische kennis voor juristen: Neurologie, Neuropsychologie en Neurorevalidatie
6 PE punten
15e PIV Jaarconferentie
4 PE punten
Aansprakelijkheid in medische zaken basis (module 1)
4 PE punten
Aansprakelijkheid in medische zaken verdieping I (module 2)
4 PE punten
Aansprakelijkheid in medische zaken verdieping II (module 3)
4 PE punten
Actualiteiten verzekeringsrecht
3 PE punten
Jaarcongres Gezondheidsrecht
5 PE punten
Letselschade & sociale zekerheid
5 PE punten
Letselschadeweekend Madrid
6 PE punten
Medische kennis voor juristen: Psychiatrie
4 PE punten
Medische kennis voor juristen: Traumatologie & Neurochirurgie
3 PE punten
Praktijkmiddag Actualiteiten Letselschade
4 PE punten
Schuld- en risicoaansprakelijkheid bij letselschade - De hoge raad op z'n retour?
4 PE punten
Symposium PIV Letselplaza
3 PE punten
Themamiddag Europees recht en ongevallen
4 PE punten
Whiplash en de beperkingenvraag
4 PE punten
Congres De aanpak van witwassen
5 PE punten
Cursus Werkgeversaansprakelijkheid
5 PE punten
Schadebeapling bij Overlijden (108)
5 PE punten
Schadebepaling bij zelfstandigen (107)
5 PE punten
Schadebepaling bij zelfstandigen (verdiepingscursus)
3 PE punten
Letselschaderekenen
5 PE punten
Schadebepaling bij overlijden (middag)
2 PE punten
Pensioeneffecten bij letselschade
5 PE punten
Sociale Wet- & Regelgeving bij letselschade (dag)
5 PE punten
Sociale Wet- & Regelgeving bij letselschade (middag)
3 PE punten
Privacy op de werkvloer
2 PE punten
Binnenvaartseminar
2 PE punten
Cursus Good Practices
5 PE punten
LRGD symposium
5 PE punten
LSA-symposion Je geld of je leven (terug)
4 PE punten
Cursus Wetenschappelijke concepten van causaliteit in ziekte en letsel
4 PE punten
M&M-meeting Een Pijnlijk Onderwerp
2 PE punten
Omgaan met emoties & weerstanden
6 PE punten
Praktijkdag herkenning schadebeeld
6 PE punten
Praktijkdag herkenning schadebeeld (1)
6 PE punten
De herziene arbitragewet
1 PE punten
Opleiding Omgaan met klachten en agressie (i.s.m. Boertien)
6 PE punten
Nationale Asbest Conferentie
4 PE punten
Praktijkmiddag Personenschade
2 PE punten
NIS Lustrum symposium
3 PE punten
Omgaan met schadeclaims door en tegen de overheid
2 PE punten
Workshop schadeherstel
3 PE punten
Lezing + rondleiding ADJ Milieutechniek
2 PE punten
Cursus vergunningsvrij bouwen
3 PE punten
Studiebijeenkomst Praktische mogelijkheden NAH
2 PE punten
Studie Mediation bij Letselschade
6 PE punten
Congres Letselschade en Europa
4 PE punten
Whiplash & Arbeid
2 PE punten
Somatoforme stoornissen en de komst van de DSM-5
6 PE punten
Letselschadeberekening ex art. 6:107 BW
6 PE punten
Letselschadeberekening ex art. 6:108 BW
6 PE punten
Schadevaststelling bij ondernemers met letsel
6 PE punten
Training Asbest herkennen
5 PE punten
Nationale Asbestfeiten Congres
2 PE punten
Training Asbestdeskundige
6 PE punten
Training Ik weet dat u liegt
5 PE punten
Strafprocesrecht financiële instellingen
6 PE punten
Training Wet en regelgeving criminaliteit & interviewstrategie
6 PE punten
Cursus Witwassen
6 PE punten
Fraude Film Festival 2015
4 PE punten
PIV Actualiteiten College
2 PE punten
Opleiding Salvagecoördinator
6 PE punten
Aanpak grote calamiteiten
2 PE punten
Salvage bijscholing
3 PE punten
Seminar Contaminanten
2 PE punten
Studiedag Dwarslaesie
5 PE punten
Een ongemakkelijke waarheid
3 PE punten
Symposium Volledige vergoeding of adequate erkenning
3 PE punten
Training Houding en signaleren non-verbale signalen
5 PE punten
Training Fraude Awareness
3 PE punten
Training Omgaan met agressie en bedreigingen
3 PE punten
Module Beleid
6 PE punten
Seminar Grondstof
3 PE punten
Brand update
2 PE punten
Seminar transportrecht
1 PE punten
Presentatie Lagerschades IHC
1 PE punten
Bedrijfsbezoek HEBO
3 PE punten
Agrarische Taxatiedagen
6 PE punten
Themamiddag Protocol Schadeproces en de nieuwe Betonclausule
2 PE punten
Preventiedag
5 PE punten
Omgevingsbeïnvloeding door bouwwerkzaamheden
2 PE punten
Seminar Verjaring
1 PE punten
Internet Rechercheren (herhalingsdag)
6 PE punten
Audatex
6 PE punten
Audatex herhaling
4 PE punten
AM Masterclass Verzekeringsfraude
3 PE punten
Wijzigingen ADR 2015
3 PE punten
Trainingen tbv specialisatie
6 PE punten
Vakinhoudelijke sessie (Punten per uur)
1 PE punten
Kennissessies Privacygedragscode
4 PE punten
Symposium Centramed Beter genezen dan voorkomen
3 PE punten
Oriëntatie Verkeersongevallenanalyse
3 PE punten
Cultuurverschillen in de letselschade
6 PE punten
Ondernemen met Letsel
3 PE punten
Oriëntatie Ongevallenanalyse
3 PE punten
Basiscursus Aansprakelijkheid in medische zaken (3 modules)
6 PE punten
De Letselschade Raadsdag
5 PE punten
Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht (i.s.m. prof. Hartlief)
3 PE punten
Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht
2 PE punten
Seminar Schimmelbestrijding
1 PE punten
Masterclass PTSS (i.s.m. EMN Academy)
2 PE punten
Symposium Schade; en dan?
3 PE punten
EVU Fieldday
6 PE punten
EES-ringonderzoek 2014
6 PE punten
FOV Preventiedag Help brand: wat nu ?
3 PE punten
Belasting-Belastbaarheid: consequenties van professioneel handelen
2 PE punten
IAATI-trainingsseminar
6 PE punten
Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht
4 PE punten
Harvard onderhandelen binnen de letselschade
6 PE punten
Masterclass onrechtmatige daad
6 PE punten
Complex letsel
6 PE punten
Actualiteiten letselschade
6 PE punten
Aansprakelijkheid voor personenschade in arbeidsverhoudingen
6 PE punten
Wijzigingen sociale zekerheid en letselschade
4 PE punten
In-House vakinhoudelijke studie (Punten per uur)
1 PE punten
KCAF Congres aanpak funderingsproblematiek
4 PE punten
Drieluik Aansprakelijkheid in de Bouw
2 PE punten
Aansprakelijkheid in medische zaken (module 1)
4 PE punten
Aansprakelijkheid in medische zaken (module 2)
2 PE punten
Aansprakelijkheid in medische zaken (module 3)
4 PE punten
Actualiteiten letselschade
4 PE punten
Beroepsziekten; hoe nu verder
4 PE punten
Europees recht en verkeersongevallen
4 PE punten
Letselschade & sociale zekerheid
5 PE punten
Medische kennis voor juristen: Neurologie, Neuropsychologie en Neurorevalidatie
6 PE punten
Medische kennis voor juristen: Traumatologie & Neurochirurgie
3 PE punten
Medische kennis voor juristen: Psychiatrie
4 PE punten
Omwenteling in de overlijdensschadeberekening
3 PE punten
Onrechtmatige daad en letselschade
4 PE punten
Schuld- en risicoaansprakelijkheid bij letselschade
4 PE punten
Whiplash en de beperkingenvraag
4 PE punten
De aanpak van witwassen
4 PE punten
Sociale Wet- & Regelgeving bij letselschade
5 PE punten
Schadebepaling bij zelfstandigen (verdiepingscursus)
3 PE punten
Overlijdensschade nieuwe rekenmethode
2 PE punten
Pensioeneffecten bij letselschade
5 PE punten
Sociale Wet & Regelgeving
4 PE punten
Sociale Wet- & Regelgeving bij letselschade
5 PE punten
Schadebepaling bij zelfstandigen (verdiepingscursus)
3 PE punten
Overlijdensschade nieuwe rekenmethode
2 PE punten
Pensioeneffecten bij letselschade
5 PE punten
Sociale Wet & Regelgeving
4 PE punten
Aansprakelijkheid voor psychisch letsel
2 PE punten
E-learning module Schrijven of Coachen
1 PE punten
Themamiddag Brand
4 PE punten
NLE-bijeenkomst mbt kwaliteit, regels en slachtofferbelang
2 PE punten
Conditiemeting gebouwen module 1 + 2
6 PE punten
Training Compliance & Fraude Awareness
6 PE punten
Customer Event kennis delen
2 PE punten
Congres De weg naar herstel
4 PE punten
Interviewtechniek
6 PE punten
Workshops RGN Rotterdam
1 PE punten
Letselschadecongres Derdenschade
4 PE punten
Asbestcongres
3 PE punten
PIV Actualiteiten College
3 PE punten
Opleidingscursus Salvage
6 PE punten
Lezing Te Pas Advocaten
2 PE punten
Lezing Stelselherziening 2015 in relatie tot letselschade
3 PE punten
Studiedag NAH
4 PE punten
Googlende verzekeraars
2 PE punten
Training Fact Finding
6 PE punten
Presentatie GA-IVR en IR-EVR
3 PE punten
Congres Verbond / Politieacademy
4 PE punten
VOtoetsen (v.a. september 2014) per toetsC
1 PE punten
Training SilverDat schadecalculatie
3 PE punten
Training Bezwaren en Onderhandelen
6 PE punten