Historie

Stichting NIVRE werd in december 1991 opgericht met als doel het beroep expert te beschermen en waar mogelijk kwalitatief te verbeteren. De stichting is opgericht vanuit Bureau Coördinatie Expertise (BCE), vanuit de behoefte om schade-experts te gaan kwalificeren, en om de belangen van die beroepsgroep te behartigen.

• In 1992 werd het Register opgestart met de inschrijving van experts uit de branches Brand, CAR en Varia en Scheeps- en Werktuigbouwkunde.

• Het Register werd in 1993 uitgebreid met de branches Motorvoertuigen, Kust-, Rijn- en Binnenvaart, Pleziervaart, Personenschade en Agrarisch.

• In 1994 werd het Register geopend voor de branche Transport/Goederen.

• Sinds 2006 en 2007 zijn ook de branches Opname (bouwkundig) en Toedrachtonderzoek toegevoegd, waarmee het Register van Experts werd opengesteld voor alle branches.

• In 2005 heeft een fusie plaatsgevonden tussen Bureau Coördinatie Expertise en NIVRE. BCE werd toen "De Kamer".

• In 2010 is op het verzoek van Verbond van Verzekeraars het Register voor coördinatoren in de Fraudebeheersing gestart als een geassocieerd Register.

• In 2013 is de toen nog als branche geregistreerde Register van Risicodeskundigen gewijzigd in een geassocieerd Register.