Scheepvaart en Techniek

Al sinds de oudheid is scheepvaart een belangrijk middel geweest voor het drijven van handel met overzeese gebieden. In de loop van der tijd heeft de scheepvaart zich aangepast en heeft het een hoog technisch gehalte gekregen. Niet verwonderlijk is het dan ook dat de in de scheepvaart werkzame experts door de pleziervaart, de offshore industrie, de (zwaar)werkmaterieel branche en de industrie werden omarmd. Waar techniek maar werd toegepast, was het specialisme te gebruiken. Door de Engelse basis van de verzekeringen voor schepen werd naast het Nederlandse ook het Engelse recht systeem een vertrouwd terrein. Door al deze ontwikkelingen heeft de branche zich in alle technische richtingen en over meerdere continenten uitgebreid. Het spreekt voor zich dat ook de invalshoeken van het werk en de diversiteit aan polissen en de complexiteit van de dossiers een grote uitdaging vormen.

Het NIVRE biedt deze Scheepvaart en Techniek experts diverse verzekeringstechnische opleidingen en seminars die een goede aanvulling zijn op de (hogere) technische opleiding en hun kennis op zowel technisch als verzekeringstechnisch gebied scherp houdt.

Het NIVRE besteedt naast de aandacht voor de verzekerings- en technische kennis ook veel aandacht aan de communicatievaardigheid, de integriteit en het gedrag van de NIVRE Register-Experts. Een expert vormt tenslotte de spil in het schadeproces, dat snel en vakkundig behandeld dient te worden en het belang van partijen moet dienen.