Branchebestuur

drs. Raymond Bothof - voorzitter
ing. Jerome Bongers, Dennis Jansen, Erwin Dijkhuis

Fabian Franse, ing. Frank van der Lugt, Marc Nieuwenhuizen
Tuğçe Serinkan - Verbond van Verzekeraars (adviseur)