Aanvraag voor inschrijving in het Register

Om een aanvraag in te dienen voor inschrijving in het Register Coördinator Fraudebeheersing wordt u verzocht de volgende documenten in te sturen.

Aanvraagformulier RCF
Werkgeversverklaring
VOG RCF - Het aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag kunt u schriftelijk bij het NIVRE-secretariaat opvragen door een e-mail te sturen naar registratie@nivre.nl

Alsmede een diploma van Leergang Fraudebeheersing. Wanneer u deze niet kunt overleggen, dient u aan te tonen reeds te zijn begonnen met deze opleiding.

De gevraagde documentatie kunt u sturen naar registratie@nivre.nl.