Profiel bestuurslid RCF

Het bestuur RCF bestaat uit minimaal 5, maximaal 7 bestuursleden waaruit de voorzitter en de vice-voorzitter worden/zijn gekozen.

Een kandidaat moet beschikken over gedegen kennis van de verzekeringsmarkt, met name op het gebied veiligheidszaken en fraudebestrijding binnen deze markt, alsook de belangen van betrokken organisaties. Tevens dient een kandidaat te beschikken over bestuurderskwaliteiten en ervaring op dit gebied. 

De kandidaat is een persoon die op inspirerende wijze en met visie en daadkracht de belangen behartigt van de betreffende achterban en het belang van het Register CF in zijn algemeen. 

Daarnaast moet de kandidaat: 

 • bij voorkeur ingeschreven zijn in het Register CF;
 • met interesse de ontwikkelingen binnen het gebied veiligheidszaken en fraudebestrijding tevolgen;
 • over goede communicatieve vaardigheden beschikken;
 • sociaal vaardig zijn en staat voor de mening van anderen;
 • over voldoende tijd beschikken om deze functie uit te voeren;
 • zich conformeren aan de verplichtingen die vastgelegd zijn , zoals deelname aan vergaderingen (gemiddeld vier keer per jaar, waarvan enkele steeds vaker middels conference call).

Benodigde competenties 

 • integer
 • betrouwbaar
 • professioneel
 • initiatiefrijk
 • daadkrachtig

Tijdsbesteding 
Een bestuurslid moet rekening houden minimaal, gemiddeld en indicatief ca. 50-60 uur per jaar beschikbaar te zijn. Een en ander is mede afhankelijk of er een specifiek aandachtsgebied of taak is toebedeeld aan het betreffende bestuurslid. Alle functies in het bestuur zijn onbezoldigd en worden verricht op basis van vrijwillige inzet. 
De zittingsperiode is drie jaar en kan met een eenmalige verlening van een zelfde termijn worden verlengd