Branchebestuur

R. Overeem (voorzitter)
E. Boogert, R.G. den Ouden, E.J. Suijker, M.B.J. Schiphorst, S. van Bussel
A. de Hoop - Verbond van Verzekeraars (adviseur)