Branchebestuur

R. Overeem (voorzitter)
E. Boogert, R.G. den Ouden, E.J. Suijker 
A. de Hoop - Verbond van Verzekeraars (adviseur)