Branchebestuur

I.F. Bol - voorzitter
C. den Ouden - vicevoorzitter
H. Lindenburg, J.M. de Vos, ing L. Huijnen - Norel