Permanente Educatie

                                             
Alle register-taxateurs VRT dienen te voldoen aan het VRT Permanente Educatiesysteem. De criteria zijn hieronder op een rijtje gezet:

Per 1 juli geldt een nieuw punten stelsel. Dit houdt in dat de eerder gehanteerde 100 punten worden omgerekend naar 20 punten. Alle waardes worden door het NIVRE omgerekend (100:5=20)
 
  • Per 2 jaar dient men 20 PE-punten te behalen.
  • De PE-punten worden geteld vanaf 1 januari tot 1 januari twee jaar daarop.
  • Indien in een periode van 2 jaar (periode 1) meer dan 24 punten zijn behaald, kunnen maximaal 4 punten worden meegenomen naar uitsluitend de volgende periode van 2 jaar (periode 2). Na periode 2 komen de meeneempunten uit periode 1 te vervallen.
  • Als u voor een ander PE-systeem een bijeenkomst heeft bijgewoond die ook is goedgekeurd voor het VRT PE-programma, mag u dit aantonen door een kopiedeelnamebewijs in te leveren.

PE MATRIX

Het deelnemen/volgen van seminars, lezingen, cursussen en opleidingen
Per kennisuur 1 punt met een maximum van  6 punten
Bij afgerond examen met een opleiding òf als docent van een seminar etc. 2 punten
Vakgerichte beurs/tentoonstelling/veiling
Vakgerichte beurs/tentoonstelling/veiling 3 punten
Examineren bij vakken/opleidingen
Met maximering: maximaal per periode 2 punten
Zitting in een (branche-)bestuur/commissie
Uitsluitend VRT-bestuur/-commissie, maximaal 1 gremium, maximale aantal per jaar 6 punten
Activiteiten verricht voor of op verzoek van een/het (branche)bestuur
Met maximering, maximale aantal per jaar 6 punten
Publiceren van artikelen op het vakgebied waarbinnen de betrokkenen werkzaam is (geen interviews)
Met maximering, maximaal per periode 2 punten
Het schrijven van vakliteratuur
Met maximering, maximaal per periode 2 punten
Uitvoeren van kwaliteitstoetsingen binnen het vakgebied van de ingeschrevene
Met maximering, per periode 2 punten
Heeft u vragen over PE dan kunt u het NIVRE-secretariaat bellen, 010-2428555 of een mailtje sturen naar p-e@nivre.nl