Statuten en reglementen

Bij de uitvoering van haar taken zal het bestuur zich laten leiden door Statuten, Reglement Houdende Gedragsregels en een Huishoudelijk Reglement die speciaal voor deze Stichting zijn gemaakt. In deze reglementen staan alle spelregels die zowel betrekking hebben op de toetreding als gedurende de inschrijvingsperiode.