Registratievoorwaarden

                                                                 

Hier vindt u de algemene toelatingscriteria, alsmede de aanvullende voorwaarden per branche.

 • De taxateur dient 3 aaneengesloten jaren aantoonbare ervaring te hebben op zijn/haar taxatiegebied, voorafgaand aan het moment van aanmelding. (Werkgeversverklaring, Uittreksel Kamer van Koophandel)
 • De taxateur of het bedrijf, waar hij/zij werkzaam is, dient te beschikken over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering terzake van het uitvoeren van taxaties (Werkgeversverklaring, Schriftelijke verklaring)
 • De taxateur dient een recente VOG (met screeningsprofiel 95) te overleggen, niet ouder dan 6 maanden. 
 • De taxateur dient zich bezig te houden met het schriftelijk uitbrengen van taxatierapporten in het kader van waardevaststellingen.
 • De taxateur mag geen belang hebben bij het te taxeren object en mag dit ook niet in eigendom hebben.
 • De taxateur dient taxaties voor derden en tegen betaling uit te voeren.
 • De taxateur dient zich alleen bezig te houden met het taxeren van objecten die voor hem gebruikelijk zijn en binnen zijn vakbekwaamheid vallen.

  Indien de taxateur NIET aan de toelatingsvoorwaarden voldoet kan het bestuur besluiten hem/haar een vakbekwaamheidtoets af te nemen.

  Het bestuur kan besluiten de aantoonbare kennis van specialismen te toetsen. De tax
  ateur kan slechts in een branche van het register worden ingeschreven.

  Voor de verschillende branches gelden een aantal afzonderlijke aanvullende voorwaarden, u vindt deze hieronder:

  Branche Brandverzekeringen
  Branche Motorvoertuigen
  Branche Agrarisch
  Branche Scheepvaart & Techniek
  Branche Kunst & Antiek

Heeft u vragen over de registratie- of toelatingsvoorwaarden? U kunt ons telefonisch bereiken via - 010 -2428555, of een mailtje sturen naar registratie-vrt@nivre.nl.