Registratievoorwaarden

                                                                 

Hier vindt u de algemene toelatingscriteria, alsmede de aanvullende voorwaarden per branche.

 • De taxateur dient 3 aaneengesloten jaren aantoonbare ervaring te hebben op zijn/haar taxatiegebied, voorafgaand aan het moment van aanmelding. (Werkgeversverklaring, Uittreksel Kamer van Koophandel)
 • De taxateur of het bedrijf, waar hij/zij werkzaam is, dient te beschikken over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering terzake van het uitvoeren van taxaties (Werkgeversverklaring, Schriftelijke verklaring)
 • De taxateur dient zich bezig te houden met het schriftelijk uitbrengen van taxatierapporten in het kader van waardevaststellingen.
 • De taxateur mag geen belang hebben bij het te taxeren object en mag dit ook niet in eigendom hebben.
 • De taxateur dient taxaties voor derden en tegen betaling uit te voeren.
 • De taxateur dient zich alleen bezig te houden met het taxeren van objecten die voor hem gebruikelijk zijn en binnen zijn vakbekwaamheid vallen.

 • Indien de taxateur NIET aan de toelatingsvoorwaarden voldoet kan het bestuur besluiten hem/haar een vakbekwaamheidtoets af te nemen.
 • Het bestuur kan besluiten de aantoonbare kennis van specialismen te toetsen.
 • De taxateur kan slechts in een branche van het register worden ingeschreven.

  Voor de verschillende branches gelden een aantal afzonderlijke aanvullende voorwaarden, u vindt deze hieronder:
 • Branche Brandverzekeringen
 • Branche Motorvoertuigen
 • Branche Agrarisch
 • Branche Scheepvaart & Techniek
 • Branche Kunst & Antiek

Heeft u vragen over de registratie- of toelatingsvoorwaarden? U kunt ons telefonisch bereiken via - 010 -2428555, of een mailtje sturen naar registratie-vrt@nivre.nl.