Tarieven

Jaarbijdragen

Risicodeskundigen

      325,00

Kandidaat Risicodeskundige

      175,00

Entreegelden

Risicodeskundigen

     125,00

Kandidaat Risicodeskundige

       75,00