Agenda

14-6-2022 Bijeenkomst Cyberschaden, de IT en bedrijfsschade

Branches Aansprakelijkheid-Technische Varia en Brand

Locatie: Wordt verzet

30-3-2022 NIVRE Basiscursus Technische Varia

NIVRE Basiscursus Technische Varia

Locatie: VNAB Kennis- en ontmoetingscentrum

18-1-2022 Webinar Schade door zonnepanelen

Branches ATV, Agrarisch, Monitoring Bouw&Infra en Brand

Locatie: Online

11-5-2021 NIVRE Basiscursus Technische Varia

Branche Aansprakelijkheid - Technische Varia

Locatie: VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

25-3-2021 NIVRE specialistenbijeenkomst CAR/AVB Bouw

Branche Aansprakelijkheid - Technische Varia

Locatie: Online Microsoft Teams

2-2-2021 Cursus Schadevaststelling aansprakelijkheidsrecht

Branches Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch

Locatie: Online

26-11-2020 NIVRE webinar Schade aan en door bomen

Branches ATV / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra / Brand / Risicodeskundige

Locatie: Niet van toepassing

27-10-2020 NIVRE webinar Grondwaterschade

Branches Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra

Locatie: Niet van toepassing

12-11-2019 NIVRE seminar Wateraccumulatie op platte daken

Branches Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra

Locatie: Van der Valk Hotel Veenendaal

7-11-2019 NIVRE Basiscursus Technische Varia

Branche Aansprakelijkheid-Technische Varia

Locatie: Van der Valk Hotel Ridderkerk