Agenda

12-4-2022 Webinar Cyberschaden, de IT en bedrijfsschade

Branches Aansprakelijkheid-Technische Varia en Brand

Locatie: Online

18-1-2022 Webinar Schade door zonnepanelen

Branches ATV, Agrarisch, Monitoring Bouw&Infra en Brand

Locatie: Online

12-1-2022 NIVRE Basiscursus Technische Varia WORDT VERZET

Branche Aansprakelijkheid - Technische Varia

Locatie: VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

11-5-2021 NIVRE Basiscursus Technische Varia

Branche Aansprakelijkheid - Technische Varia

Locatie: VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

25-3-2021 NIVRE specialistenbijeenkomst CAR/AVB Bouw

Branche Aansprakelijkheid - Technische Varia

Locatie: Online Microsoft Teams

2-2-2021 Cursus Schadevaststelling aansprakelijkheidsrecht

Branches Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch

Locatie: Online

26-11-2020 NIVRE webinar Schade aan en door bomen

Branches ATV / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra / Brand / Risicodeskundige

Locatie: Niet van toepassing

27-10-2020 NIVRE webinar Grondwaterschade

Branches Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra

Locatie: Niet van toepassing

12-11-2019 NIVRE seminar Wateraccumulatie op platte daken

Branches Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra

Locatie: Van der Valk Hotel Veenendaal

7-11-2019 NIVRE Basiscursus Technische Varia

Branche Aansprakelijkheid-Technische Varia

Locatie: Van der Valk Hotel Ridderkerk

4-4-2019 Rendez-Vous 2019-branches ATV/Agrarisch/Monitoring

Branches ATV / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra

Inschrijven

Locatie: Van der Valk Hotel Vianen - Zaal San Francisco

28-11-2018 NIVRE seminar Jurisprudentie schadevaststelling

Branche Aansprakelijkheid - Technische Varia / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra

Locatie: Hotel Vianen

7-6-2018 NIVRE Seminar Lloyd's - WORDT VERZET

Branches Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra

Locatie: Hotel Vianen

22-5-2018 NIVRE Basiscursus Technische Varia

Branche Aansprakelijkheid-Technische Varia

Locatie: Van der Valk Hotel Ridderkerk

5-4-2018 Rendez-Vous 2018-branches ATV/Agrarisch/Monitoring

Branches ATV / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra
Meer informatie en uitnodiging

Locatie: Van der Valk Hotel Vianen

24-1-2018 NIVRE Winterevent - GEANNULEERD

Branches ATV / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra

Locatie: GeoFort

1-11-2017 NIVRE Seminar Privacy

Alle branches

Locatie: Hotel Vianen

28-9-2017 Seminar CAR - Verzekeringen

Branches Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch / Monitoring Bouw&Infra

Locatie: Hotel Vianen

17-5-2017 NIVRE Seminar Bouwrecht

Branche Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch

Locatie: Van der Valk Hotel Vianen

6-4-2017 Rendez-Vous 2017-branches ATV/Agrarisch/Monitoring

ATV/Agrarisch/Monitoring Bouw&Infra

Locatie: Van der Valk Hotel Vianen

2-11-2016 NIVRE seminar Loss Adjusting

Branche Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch

Locatie: Hotel Vianen

4-10-2016 NIVRE seminar Innovatie

Branche Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch

Locatie: Hotel Vianen

14-10-2015 Seminar Hoe onpartijdig is de partijdeskundige?

Branche Aansprakelijkheid - Technische Varia / Agrarisch

Locatie: Van der Valk Hotel Vianen

27-5-2015 Seminar Voedsel- en Diervoederveiligheid

Branche Aansprakelijkheid-Technische Varia / Agrarisch

Locatie: Hotel Vianen

10-2-2015 Seminar De rol van de Expert bij DSU Verzekeringen

Branche ATV / Agrarisch

Locatie: Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort

18-9-2014 Bedrijfsbezoek Kwaliflex Food Recycling

Branches Aansprakelijkheid/Technische Varia en Agrarisch

Locatie: Kwaliflex B.V.

19-3-2014 Basiscursus Aansprakelijkheid / Technische Varia

Branche Aansprakelijkheid / Technische Varia

Op woensdag 19 maart 2014 wordt de basiscursus Aansprakelijkheid / Technische Varia gegeven. Deze cursus is een vereiste training van de branche Aansprakelijkheid / Technische Varia voor inschrijving in het Register.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de uitnodiging.

Locatie: NIVRE

5-2-2014 Seminar Fraude bij AVB- en CAR-schades

Branche Aansprakelijkheid Technische Varia / Agrarisch

Fraude is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt voor verzekeraars. Het branchebestuur Aansprakelijkheid Technische Varia / Agrarisch heeft gemeend door middel van een seminar fraude bij AVB- en CAR-schades meer onder de aandacht van haar leden te moeten brengen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de uitnodiging.

Locatie: Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten

15-11-2012 Marktevenement Technische Varia

Branche Aansprakelijkheid Technische Varia / Agrarisch

Op 15 november 2012 organiseert het branchebestuur Aansprakelijkheid Technische Varia/Agrarisch van het NIVRE het marktevenement Technische Varia, gehouden in het cultuurhistorisch erfgoed Droogdok Jan Blanken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgaande uitnodiging.

Locatie: Droogdok Jan Blanken

31-10-2012 NIVRE Basiscursus ATV

Op woensdag 31 oktober 2012 wordt de NIVRE Basiscursus Aansprakelijkheid/Technische Varia gegeven.

Deze dagcursus wordt georganiseerd voor de Kandidaat Register-Expert ingeschreven in het Register van de branche ATV, welke deze module nodig heeft om als Register-Expert in het Register ingeschreven te kunnen worden.

Voor meer inhoudelijke informatie, zie bijgaande uitnodiging.

Locatie: NIVRE

23-5-2012 Seminar De vervuiler betaalt... of toch niet?

Branchebestuur ATV/Agrarisch 

Van tijd tot tijd wordt Nederland opgeschrikt door een calamiteit, waarbij ernstige milieuschade ontstaat of gevaar voor de gezondheid dreigt.

Tijdens dit seminar wordt stilgestaan bij de rol van overheid en verzekeraars bij Milieucalamiteiten.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de bijgaande uitnodiging.

Locatie: Van der Valk Hotel Houten

23-11-2011 Seminar Kabelkabaal

Branche ATV/Agrarisch

Onder auspiciën van het branchebestuur “Aansprakelijkheid Technische Varia / Agrarisch” organiseert het NIVRE op woensdag 23 november 2011, het seminar Kabelkabaal.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar bijgaande uitnodiging.

Locatie: Hotel Van der Valk Houten

24-11-2010 Seminar ATV 24 november 2010

Branche ATV/Agrarisch organiseert op 24 november 2010 het seminar: 

Algemene kosten in de bouw, zijn dit nu de afrondingsvraagstukken in de kostenvaststelling of een daadwerkelijk onderdeel van de kostenvaststelling?

Alle informatie over dit seminar kunt u vinden in  bijgaande uitnodiging.

Met vriendelijke groet,
namens het branchebestuur ATV/Agrarisch

Geralda Mol

Locatie: Hotel Houten

14-4-2010 Seminar "Bedrijfsschade-aspecten bij AVB-schaden"

Branche ATV/Agrarisch

Prof. dr. J. Joling RA, als bedrijfsschade- en waarderingsdeskundige werkzaam bij Nauta Dutilh en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Nyenrode, zal in dit seminar aan de hand van sprekende voorbeelden tekst en uitleg geven over:

  • de wijze waarop bedrijfsschade-elementen moeten worden berekend en 
  • op welke wijze zowel de omvang ervan als het causale verband met de aan de verzekerde verweten gedraging door de claimant moeten worden aangetoond en onderbouwd.
Het seminar is bestemd voor alle ATV-experts, die in hun werk met bedrijfsschade en bedrijfsschade-achtige claims te maken krijgen.

Meer informatie over dit seminar kunt u vinden in de uitnodiging.

Locatie: Hotel Vianen

26-3-2010 Nivre Basiscursus ATV

Op 26 maart 2010 wordt de NIVRE Basiscursus Aansprakelijkheid/Technische Varia gegeven.

Deze dagcursus wordt georganiseerd voor de kandidaat Register-expert, welke deze module nodig heeft om als Register-expert in het register ingeschreven te kunnen worden, alsmede voor de Register-expert, die wij in de gelegenheid stellen zijn/haar kennis bij te schaven en hiermee 20 opleidingspunten te behalen.

Programma
De cursus is opgebouwd uit een theoretisch gedeelte en een casus- en discussiegedeelte. Hierin komen de verschillende producten aan bod en worden er verbanden gelegd met andere verzekeringen. Ook zal er aandacht worden besteed aan de wijze van rapporteren.

Ontvangst                           09.30 – 10.00 uur
Theoretisch gedeelte          10.00 – 12.30 uur
Lunch                                  12.30 – 13.30 uur
Casusposities en discussie 13.30 – 16.00 uur

Tijdens het ochtendprogramma komen de vier meest voorkomende polissen aan bod:
-          Montageverzekeringen
-          CAR verzekeringen
-          Computerverzekeringen
-          Machinebreukverzekeringen
Tijdens het middagprogramma wordt er aandacht besteed aan onder meer:
-          Materieel schadebegrip
-          Carentztijd/ ontdekking materiele schade/reparatie
-          Bijzondere uitsluitingen
-          Verschillen tussen CAR en montagepolissen
-          Diverse CAR secties
Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:
-          Inzichten in de markt
-          Effecten van het Nieuw verzekeringsrecht, regres, eerst aangesproken verzekeraar
-          De wijze en opbouw van rapportage
-          Overlap van brandverzekeringen en andere verzekeringen

De lunch zal verzorgd worden door het NIVRE

Kosten
De kosten bedragen € 150,- per persoon, excl. BTW.  

Locatie
De cursus vindt plaats bij het NIVRE te Rotterdam
Kralingseweg 225 (gebouw Eik)
3062 CE  ROTTERDAM

Deelname
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 15 deelnemers en geschiedt op volgorde van binnenkomst. In verband met het opleidingstraject zal er voorrang worden verleend aan de kandidaat ATV-Register-experts.  
Indien u geïnteresseerd bent om aan de cursus deel te nemen,

verzoeken wij u zich via het Extranet van het NIVRE aan te melden. 

Annulering
Bij eventuele verhindering dient de cursist het secretariaat van het NIVRE hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Bij annulering binnen een week voor aanvang van het evenement wordt u 50% van het bedrag in rekening gebracht.
Indien de cursist zich in het geheel niet afmeld zijn wij genoodzaakt het volledige cursusbedrag in rekening te brengen.

Locatie: NIVRE te Rotterdam