Branchebestuur

D.M. Emmink (voorzitter)
H. de Bakker (Agrarisch), ing. J.M. Brouwers (Monitoring Bouw&Infra)
ing. J.G.V.M. Delissen, ing. B.J.J. van den Elshout, ing. L.W.D. van Geest, R.H.C. Govaert mr. A.M.M. Hammes,

drs. M.J. van Leeuwen  - Verbond van Verzekeraars (adviseur)