Agenda

29-11-2023 NIVRE Carrousel RCF en Toedrachtonderzoek

Branche RCF en Toedrachtonderzoek

Er komen diverse sprekers een presentatie houden over onder ander valse kentekenplaten, voertuigcriminaliteit en AI/Chat GPT. Wij zijn nog volop bezig om de kosten inzichtelijk te krijgen en de definitieve uitnodiging op te maken maar u kunt zich alvast aanmelden via Extranet. 

Locatie: Innovam Nieuwegein