Het bestuur

Voor de uitvoering van een groot aantal organisatorische taken is een Stichtingsbestuur samengesteld dat wordt ondersteund door een professioneel secretariaat. Het bestuur bestaat uit:

  • Joost Vink - Voorzitter
  • Sander Dronkers - Penningmeester (Brand)
  • Pieter Bakker - Brand
  • Johan Davelaar - Motorvoertuigen
  • Arnold van den Berg - Agrarisch
  • Bart van der Klugt - Agrarisch
  • Edel van Utenhove - Kunst, Antiek, Sieraden & Horloges (en eventuele andere specialismen)
  • Ralph van den Heuvel - Scheepvaart
  • Johan Weber – Brand

Bij de uitvoering van haar taken zal het bestuur zich laten leiden door de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.