Het bestuur

Voor de uitvoering van een groot aantal organisatorische taken is een Stichtingsbestuur samengesteld dat wordt ondersteund door een professioneel secretariaat. Het bestuur bestaat uit:

  • J. de Boer - voorzitter
  • S. Dronkers - penningmeester (Brand)
  • M. Bromet - lid (Brand)
  • A. van den Berg - lid (Agrarisch)
  • B. van der Klugt - lid (Agrarisch)
  • G. van Zwienen - lid (Motorvoertuigen)
  • R.J. van den Heuvel (Scheepvaart & Techniek)
  • drs. G.J. van der Meer Mohr - lid (Kunst, Antiek, Sieraden & Horloges en eventuele andere specialismen)

Bij de uitvoering van haar taken zal het bestuur zich laten leiden door de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.