Heeft u schade en zoekt u een (contra-)expert?

Een NIVRE Register-Expert is een schade-expert die staat ingeschreven in het Register van het NIVRE. 

Alleen experts die voldoen aan de kwaliteitseisen die het NIVRE stelt, staan in het Register ingeschreven. Dit kunnen ook contra-experts of belangenbehartigers zijn.

Zoekt u een NIVRE-expert omdat u schade hebt door water, storm, inbraak of brand, klik hier. Hier vindt u NIVRE-experts die uitsluitend of eveneens contra-werkzaamheden verrichten. Om die te vinden klik hier  

Heeft u een brief ontvangen van het Waarborgfonds en bent u doorverwezen naar het Register van het NIVRE, of zoekt u zelf een eigen contra-expert voor motorvoertuigen klik hier


Het Register is 24/7 up-to-date.