Kies branche:

Het Register

Het Register geeft een volledig overzicht van alle persoonlijke geregistreerden. Daarnaast staan ook  de expertisebureaus en expertisediensten van verzekeraars, aangesloten bij de Kamer van het NIVRE, vermeld in het Register.

Ingeschreven schade-experts, toedrachtonderzoekers, risicodeskundigen en coördinatoren fraudebeheersing mogen, afhankelijk van de ingeschreven branche/geassocieerde registratie, de beschermde titel voeren.

Het Register van het NIVRE is verdeeld in:

- De Kamer

Branches
      •  Agrarisch
      •  Aansprakelijkheid/Technische Varia
      •  Brand
      •  Motorvoertuigen
      •  Opname (bouwkundig)
      •  Personenschade
      •  Scheepvaart en Techniek
      •  Toedrachtonderzoek
      •  Transport/Goederen

      •  Coördinatoren Fraudebeheersing
      •  Risicodeskundige
De Registers van het NIVRE worden 24/7 up-to-date gehouden.