Het Register

Het Register geeft een volledig overzicht van alle persoonlijke geregistreerden. Daarnaast staan ook  de expertisebureaus en expertisediensten van verzekeraars, aangesloten bij de Kamer van het NIVRE, vermeld in het Register.

Ingeschreven schade-experts, toedrachtonderzoekers, risicodeskundigen en coördinatoren fraudebeheersing mogen, afhankelijk van de ingeschreven branche/gelieerde registratie, de beschermde titel voeren.

Het Register van het NIVRE is verdeeld in:

-NIVRE Werkgeversorganisaties

Branches
      •  Agrarisch
      •  Aansprakelijkheid/Technische Varia
      •  Brand
      •  Motorvoertuigen
      •  Monitoring Bouw&Infra
      •  Personenschade
      •  Scheepvaart en Techniek
      •  Toedrachtonderzoek
      •  Transport/Goederen

De Registers van het NIVRE worden 24/7 up-to-date gehouden.