Transport/Goederen modules

Vanaf 10 oktober 2019 gelden de volgende opleidingseisen (vaktechnisch):

• NIVRE module Goederentransportverzekeringen
• Certificate in Cargo Surveying – Lloyd’s Maritime Academy

Bovengenoemde opleidingen dienen met goed gevolg te zijn behaald.

NIVRE module Goederentransportverzekeringen
Zelfstudie - studiebelasting 80 tot 100 uur (begeleiding tijdens de cursus is mogelijk -zie onderstaand). Het cursusboek (digitaal) van de NIVRE module Goederentransportverzekeringen kan besteld worden via het secretariaat van het NIVRE. Aanmelden voor de cursus bij het secretariaat van het NIVRE,
tel 010 - 242 85 55, e-mail:e.vanderven@nivre.nl

De kosten van de NIVRE module Goederentransportverzekeringen zijn EUR 800,--
(vrij van BTW) per cursist. In de prijs is begrepen:
• het digitale cursusboek
• digitale casusopdrachten en vragen
• begeleiding en nakijken van de casusopdrachten en vragen gedurende de looptijd
van de cursus door een vakdocent
• mogelijkheid tot het stellen van vragen per e-mail aan een vakdocent
• schriftelijke eindopdracht
• afgifte certificaat door NIVRE als de opleiding en de afsluitende toets met goed
gevolg zijn afgelegd

Toetsing van de NIVRE module Goederentransportverzekeringen vindt plaats middels
een schriftelijke eindopdracht. Deze eindopdracht wordt gemaakt ten kantore van het
NIVRE, Boompjes 251, 3011 XZ Rotterdam.

Certificate in Cargo Surveying – Lloyd’s Maritime Academy
Zelfstudie - studiebelasting circa 100 uur. (Vanuit Lloyd’s Maritime Academy is er begeleiding tijdens de opleiding). Duur van de opleiding: 12 weken. Aanmelden voor de cursus bij Lloyd’s Maritime Academy: http://www.lloydsmaritimeacademy.com