Module verzekeringskennis

De NIVRE-module Verzekeringskennis is speciaal geschreven voor schade-experts en/of
deskundigen die in het NIVRE-Register ingeschreven willen worden en geeft inzicht in het
verzekeringsrecht. Deze cursus geeft inzicht in het verzekeringsrecht en informatie over een
aantal basisverzekeringen voor particulier en bedrijf.

De cursus is ontwikkeld als digitale leerweg, maar kan ook klassikaal worden gevolgd, waarbij
het uitgangspunt is dat kennis wordt verrijkt. Wat de cursist al weet, hoeft niet bestudeerd te
worden. Een korte samenvatting en een aantal vragen nemen de cursist mee door de stof.

Als de cursist vaststelt te weinig kennis over het onderwerp te hebben, kan hij/zij of de
gehele syllabus bestuderen of door verwijzingen bij de vragen, die niet goed beantwoord
zijn, direct naar het deel van de syllabus gaan waar de gevraagde kennis staat.

E-learning
De cursist krijgt na aanmelding en betaling de gehele cursus ter beschikking. Hierdoor kan er
op eigen tempo gestudeerd worden in een zelf te kiezen volgorde.

Klassikaal
De cursist geeft op het inschrijfformulier aan dat hij de klassikale cursus wil volgen. Zodra het
minimale aantal inschrijvingen is bereikt neemt WTN Opleidingen contact op met de
cursisten om de cursus in te plannen. Cursisten krijgen een e-mail dat de leerweg
beschikbaar is en kunnen zich voorbereiden op de eerste bijeenkomst. De cursus bestaat uit
drie volledige lesdagen en een halve dag examentraining.

Voorbereiding examen
Voor alle studievormen geldt: de cursist moet alle oefenvragen doorlopen, voordat het
oefenexamen kan worden gemaakt. Bij de klassikale cursus wordt het oefenexamen gemaakt
tijdens de examentraining. Tijdens de opleiding kunnen kandidaten per e-mail vragen stellen.

Examen
Nadat het oefenexamen is gemaakt kan de kandidaat een examen aanvragen. Het examen
bestaat uit 30 multiple choice vragen. Het examen wordt afgenomen bij WTN Opleidingen in
Barendrecht.
Cursisten kunnen zich hier inschrijven. Bevestiging + overige benodigde informatie volgt via WTN Opleidingen.

Kosten
De cursusprijs is all-in inclusief examen.

E-learning € 610,00 vrijgesteld van btw.
Klassikaal € 1.550,00 vrijgesteld van btw.

De kosten moeten voor aanvang van de cursus zijn voldaan.
Een herexamen kost € 95,-- vrijgesteld van btw.