Specialismen branche MB&I

Inschrijving in het NIVRE Register is mogelijk met maximaal 2 specialismen. In de branche Monitoring Bouw & Infra kan er een keuze gemaakt worden uit de specialismen Deformatiemetingen, Geluidsmetingen en Trillingsmetingen.

Afhankelijk met welk specialisme een inschrijving in het NIVRE Register gewenst is, kan er een keuze gemaakt worden uit onderstaande modules (of gelijkwaardig, door het NIVRE te beoordelen).