Francie Peters benoemd tot plaatsvervangend voorzitter

20-2-2020 10:52

Het NIVRE-bestuur heeft Francie Peters benoemd
tot plaatsvervangend voorzitter.

Francie is in 2018 toegetreden tot het bestuur waarin
zij eveneens portefeuillehouder van PE-seminars is.