Webinar “Grondwaterschade” We zakken weg! Grondwaterstanden en funderingen nader beschouwd

9-11-2020 11:07

Op dinsdag 27 oktober jl. vond het webinar “Grondwaterschade” plaats. Door de sprekers, Don Zandbergen en Mark Born, beiden van KCAF, werd in de presentatie ingegaan op de nieuwste tools om funderingsinformatie te verkrijgen voor risico-informatie. Ook werd er ingegaan op schade door funderingsproblematiek, funderingsonderzoek en -herstel en verantwoordelijkheden voor schade. De vele vragen van de deelnemers werden tijdens de presentatie zo veel mogelijk beantwoord. Na afloop waren er enthousiaste reacties over de heldere uiteenzetting van het onderwerp.