Nabeschouwing webinar "Schade aan en door bomen"

1-12-2020 16:04

Op donderdag 26 november jl. vond het webinar “Schade aan en door bomen” plaats. Door de sprekers - Hans Brouwer, agrarisch schade-expert bij EMN-Expertise, Jilles van Zinderen, advocaat bij HAUT Legal Tax, specialist op het gebied van bomenrecht, en Wendy Batenburg, wetenschappelijk medewerkster bij TerraNostra (adviesbureau op het gebied van bomen en bodem met het accent op bomen) - werd uitgebreid ingegaan op de diversiteit in schades aan en door bomen die schade-experts tegenkomen, de oorzaak van deze schades en hoe daar mee om te gaan. Ook kwamen de bepaling van de waarde van bomen en de laatste ontwikkelingen hierin ter sprake. Het was weer een leerzaam webinar, zoals uit de reacties na afloop bleek.