Praten, luisteren en samen naar oplossingen toewerken - NIVRE Directeur Susan Mogony

5-7-2021 14:23

Vorig jaar is het bestuur van het NIVRE gestart met een nieuwe toekomststrategie voor het NIVRE: Project Samen naar de Toekomst. De stappen die genomen moeten worden om het NIVRE op een hoger plan te tillen. De strategie met betrekking tot de zelfreflectie richting de eigen groep. De manier waarop de achterban benaderd wordt. Daar wordt Susan Mogony vrolijk van. Zij reageerde op de vacature van directeur bij het NIVRE en trad er op 1 mei jongstleden in dienst...

Klik hier voor het volledige artikel