Klaas Brand volgt Hans de Hoog op als NIVRE-voorzitter

1-10-2021 09:30

Met ingang van vandaag, 1 oktober, heeft het NIVRE een nieuw bestuur. In vergelijking met het vorige bestuur is de samenstelling sterk gewijzigd.

Zo volgt Klaas Brand (Vanderwal & Joosten), die al zitting had in het NIVRE-bestuur, Hans de Hoog, op als voorzitter en treden vier nieuwe bestuursleden toe: Michiel Jongeneel (Sedgwick), Bart Hoogstad (Arntz van Helden, Joost Groot (Letselschade.com, namens NIVRE Start) en penningmeester Stefan Meerkerk (Lengkeek). Zij nemen de plaatsen in van Hans de Hoog, Jeroen Fröhlich, Ronald Pols en Wilco van Schijndel. Het nieuwe bestuur wordt gecompleteerd door Francie Peters (de Bureaus), die reeds sinds 2019 bestuurslid is.

Gezien de nieuwe koers van het NIVRE, Project Samen naar de Toekomst, achtte het zittende bestuur het raadzaam om ook haar samenstelling tegen het licht te houden. Daarom is er voor gekozen zetels aan te wijzen vanuit de Werkgevers, Branchevoorzitters, en NIVRE-start. Daarmee vormt het nieuwe bestuur een betere afspiegeling van de organisatie.

Het Project Samen naar de Toekomst vloeit voort uit de uitvoerige marktinventarisatie, die de organisatie vorig en begin dit jaar heeft gehouden in de branches en bij de stakeholders. Daaruit is voor de komende jaren een toekomstvisie, missie en een aantal speerpunten geformuleerd, die er onder meer toe moet leiden dat NIVRE gezien, erkend en herkend wordt als baken én onafhankelijke marktautoriteit, een betere zichtbaarheid in de markt en meer aanwas van (jonge) schadeprofessionals. Met het oog hierop heeft NIVRE sinds mei van dit jaar een nieuwe directeur in de persoon van Susan Mogony.