De schademarkt staat onder druk

10-11-2022 11:16

De schademarkt staat onder druk door ongereguleerden: personen die zich schade-expert, belangenbehartiger en zelfs letselschade-jurist noemen, maar die zich aan geen enkele eis van opleiding of gedrag hoeven te houden. Die onder geen enkel tuchtrecht vallen.
Dit uit zich branchebreed maar wordt met name zichtbaar in de personenschadesector.
Schade-experts die ingeschreven staan bij het NIVRE, de NIVRE Register-Experts, hebben daarentegen wel een zware, geaccrediteerde opleiding met goed gevolg moeten afleggen, hebben wel eerst jarenlange ervaring moeten opbouwen en hebben zich wel te houden aan strenge eisen van normen en gedrag.

Lees het artikel HIER.