Register NIVRE blijft groeien

23-3-2023 16:06

Het NIVRE Register is tot ook het afgelopen jaar een Tot op heden heeft de vergrijzing minder invloed dan verwacht was. Het jaar 2022 is op 31 december afgesloten met een totaal aantal ingeschrevenen van 2435, waarvan

• 1614 NIVRE -experts
• 52 kandidaat-NIVRE-experts.
• 680 Geregistreerden in de gelieerde Registers
• 89 Aspiranten

Per branche zijn de 1614 NIVRE-experts in de volgende branches geregistreerd
Agrarisch - 22
ATV - 132
Brand - 386
Motorvoertuigen - 211
Opname Bouwkundig - 51
Personenschade - 641
Scheepvaart - 57
Toedrachtonderzoek - 55
Transport/Goederen - 59
Per 31 december 2022

De gelieerde Registers zijn als volgt verdeeld
Coördinatoren Fraudebeheersing - 279
Risicodeskundigen - 37
VRT - 364
Per 31 december 2022

In 2022 zijn er totaal 121 geregistreerden uitgeschreven.
• 34 pensioen
• 14 Aspiranten waarvan inschrijvingsduur is verstreken
• 4 personen hebben de PE niet behaald
• 4 verplichte module niet gedaan
• 2 andere baan waar de nieuwe werkgever geen BAV kon overleggen
• 2 NIVRE-experts Normenverklaring 2022 niet ondertekend.
• 3 Door ziekte niet langer geregistreerd willen blijven
• 27 Niet langer werkzaam in de branche
• 2 overleden
• 29 Op eigen verzoek zonder opgave van reden

Het eerste kwartaal van 2023 is nog niet om en er zijn nu al 95 nieuwe inschrijvingen verwerkt!