NIVRE tekent samen met ketenpartners Manifest Duurzaam Schadeherstel

8-6-2023 10:56


Duurzaam herstel moet de norm worden

Duurzaam herstel moet de norm worden bij het afhandelen van schade, in plaats van vervangen. Schoonmakend Nederland, Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) en het Verbond van Verzekeraars hebben hiertoe een manifest opgesteld met uitgangspunten voor toekomstig schadeherstel. En willen dat duurzaam schadeherstel eind 2024 gemeengoed is in de schademarkt. Het Manifest Duurzaam Schadeherstel is ondertekend tijdens de Schademiddag 2023 van het Verbond.

Het nieuwe normaal
De overstromingen in Limburg (2021) hebben de urgentie om duurzaam schadeherstel tot norm te verheffen opnieuw zichtbaar gemaakt. Ook het hergebruik van onherstelbare spullen, eventueel voor andere doeleinden, valt onder duurzaam schadeherstel. Bijvoorbeeld het repareren van apparatuur in plaats van een standaard vergoeding voor een nieuwe. Of een schadehersteller dichterbij huis zoeken in plaats van buiten de regio. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden.  Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid voor de hele keten en moet het nieuwe normaal worden, zo staat er ook in het manifest dat ondertekend is door drie partijen.

Reacties deelnemende partijen
Algemeen directeur Rob Rommelse van Schoonmakend Nederland: “Duurzaam herstel moet de default worden en samenwerken is daarbij cruciaal. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Wij verwachten dan ook dat dit nog maar het begin is en veel meer partijen zich aansluiten bij het manifest. ”  
Klaas Brand, voorzitter van het NIVRE: “De expert zal bij de schadeloosstelling niet meer alleen naar de financiële impact van een schade moeten kijken, maar veel nadrukkelijker naar de duurzaamheidsimpact van het herstel. Dat is iets wat de maatschappij meer en meer van ons vraagt. Kijk maar naar de opkomst van de groene polis. En wij zijn van mening dat de maatschappij dat ook van ons behoort te vragen met het oog op de toekomst en dat wij daarbij alle ketenpartners hard nodig hebben. Dat betekent overigens dat experts de hoogte van een schade straks misschien niet meer in euro’s uitdrukken, maar in CO2-uitstoot of in andere factoren met betrekking tot 'maatschappelijk verantwoord' handelen, zoals de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het herstelproces.”

Verantwoordelijkheid keten
Lidwien Suur, voorzitter van het Sectorbestuur Schade van het Verbond van Verzekeraars, zette ook haar handtekening onder het manifest: ‘Wij vinden duurzaamheid een verantwoordelijkheid voor de hele keten. Schadeherstel draait, naast het vergoeden van schade, ook om ecologische en sociaal-maatschappelijke waarden. Samenwerkingsafspraken over de wijze van duurzaam schadeherstel zijn dan ook cruciaal. Met dit manifest geven we een duidelijke aanzet vanuit de verzekeringssector.’ NIVRE, Schoonmakend Nederland en het Verbond roepen in het manifest ook andere partijen in de schadeketen op om zich aan te sluiten. En zo samen verder te werken aan een duurzame toekomst.