Webinar nieuwe NIVRE Richtlijn Contra-expertise en Bindend advies Motorvoertuigen

22-6-2023 10:26

Vanaf 1 januari 2024 zal de nieuwe NIVRE Richtlijn Contra-expertise en Bindend advies Motorvoertuigen van kracht zijn.  

Om de ingeschrevenen van de branche Motorvoertuigen alvast te kunnen informeren over het ontstaan van deze nieuwe richtlijn, de veranderingen ten opzichte van de oude richtlijn, het juridisch kader en nog veel meer, wordt er op 28 september om 15.30 uur een Webinar Richtlijn Contra-expertise en Bindend advies georganiseerd.

Tijdens dit Webinar kunnen er vragen worden gesteld, die niet tijdens maar achteraf door de werkgroep worden behandeld en beantwoord. Het Webinar wordt afgesloten met een toets en levert daarmee 2 PE-punten op.

Aanmelden voor dit Webinar is mogelijk in Extranet.