NIVRE Commissie PE: 60+ regeling PE-punten vervalt per 1 januari 2024

14-9-2023 10:02

Vanaf 1 januari 2024 zal de uitzonderingsregel voor 60+ op het behalen van PE-punten komen te vervallen. De uitzonderingsregel houdt in dat experts vanaf hun 60ste levensjaar de helft van het aantal PE-punten moeten behalen die per PE-periode wordt vereist.

Het vervallen van de regel betekent dat alle experts, ongeacht hun leeftijd, moeten voldoen aan de eisen van Permanente Educatie zoals die voor alle NIVRE-experts geldt. In de snel veranderende samenleving is het van belang dat professionals op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en technieken op hun vakgebied De verzekerde en/of opdrachtgever mag dan ook verwachten dat alle experts, die de titel NIVRE register-expert dragen, hun kennis en vaardigheden up-to-date houden.
De NIVRE-commissie Permanente Educatie heeft samen met de branchebesturen gekeken naar een nieuw beleid en de overgangsregeling. Hierbij is rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Om de overgang naar het nieuwe beleid soepel te laten verlopen, is er een overgangsregeling ingesteld.

Overgangsregeling
Volgens de overgangsregeling dienen alle 60+ experts, die hun 2-jaars periode in 2024 afsluiten, 15 punten te behalen.
In 2025 wordt dit aantal verhoogd naar 18 punten.
Vanaf 2026 dienen alle 60+ experts 20 punten te hebben behaald bij het afsluiten van hun 2-jaars periode.

Impact
Met deze overgangsregeling zorgt het NIVRE ervoor, dat de gewenste kwaliteit gewaarborgd blijft voor al haar NIVRE register-experts.
Wij begrijpen dat dit nieuwe beleid mogelijk impact heeft op betrokken experts, maar wij zijn er van overtuigd dat het bijhouden van kennis en vaardigheden van essentieel belang is voor ons vakgebied.