Column 'Van De Avonden naar De Da Vinci Code' door bestuurslid Joost Groot

Het NIVRE bevindt zich momenteel in een transformatieproces en zo’n beweging verloopt nooit helemaal gesmeerd en vlekkeloos. Wel wordt vol overgave nagedacht over en gebouwd aan een NIVRE dat het diverse, spannende en impactvolle werk laat zien waar wij ons mee bezighouden. Dat imago is belangrijk om nieuwe experts te vinden en te binden, en dat verdient het ook om te worden beschermd.

Om dat te vatten in een vergelijking bleven mijn gedachten hangen bij de debuutroman van Reve. Het is een meesterlijke vertelling, maar eigenlijk gebeurt er niets. Het is stilstand waarin het idealisme is uitgedoofd. Dat doet natuurlijk geen recht aan de historie van het NIVRE, maar een vergelijking mag soms best een beetje schuren.

Wat er het afgelopen jaar al allemaal aan werk is verzet, is grotendeels terug te lezen in het jaarverslag 2021. Onder meer een bestuurswissel, een nieuwe directeur en het verder uitrollen van ‘Samen naar de toekomst.’ Dat ‘samen’ is van groot belang en wordt goed verwoord in het duo-interview met Hans de Hoog en Ferry Kassir dat je ook in deze nieuwsbrief kunt lezen.

Dat het harde werk en de nieuwe koers ook wat oplevert bleek op 1 juni j.l. al. Tijdens een debat in de Tweede Kamer werd door de PvdA de oproep gedaan aan minister Franc Weerwind tot bescherming van onze branche. De VVD diende enkele dagen later ook een motie in om de minister van Rechtsbescherming te vragen specifiek onderzoek te doen naar kwalijke praktijken bij ongereguleerde belangenbehartigers.

Het doel is dus om de beweging erin te houden, het NIVRE als een spannende, wervelende vertelling die je niet zomaar naast je neerlegt. De eerste stappen weg van De Avonden en naar De Da Vinci Code zijn gezet.

Geen resultaten gevonden