Contra-expert hoeft niet te voldoen aan kwaliteitseisen

In de uitspraak van de Hoge Raad is bepaald dat kosten door de verzekeraar voor een contra-expert altijd vergoed dienen te worden als er aan de dubbele redelijkheidstoets is voldaan conform art. 7:959 lid 1; zowel het maken van de kosten als de omvang van de gemaakte kosten om te komen tot een schadebeoordeling moeten redelijk zijn. Hiervan mag, wanneer het een consument betreft, niet afgeweken worden.

Een verzekeraar wenste echter dat er, bij het inzetten van een contra-expert, aan de contra-expert eisen gesteld mogen worden en nam dit ook op in de polis. Deze eisen waren de kwaliteitseisen die het NIVRE stelt aan de bij haar geregistreerde schade-experts of gelijkwaardig aan de kwaliteitseisen van het NIVRE.

De Hoge Raad heeft hier in haar uitspraak korte metten mee gemaakt.

Het is pijnlijk om te bedenken dat een Hoge Raad niet verder denkt dan de inhoud die haar wordt aangereikt en wat al in de wet geschreven staat. In mijn studietijd was ik altijd onder de indruk van jurisprudentie waar de Hoge Raad een dusdanig omkering in het denken maakte in haar uitspraak, dat de Nederlandse wet- en regelgeving voortgeduwd werd naar een nieuwe dimensie.

Helaas is dat in deze uitspraak uitgebleven.

Heden ten dage onderwerpt elk zichzelf respecterende beroepsgroep zich aan kwaliteitsnormen en eisen, toetst deze en legt zichzelf gedragscodes op, die door een onafhankelijke rechtspraak beoordeeld kan worden. Denk aan advocaten, de medische wereld, maar bijvoorbeeld ook aan de MfN mediators.

Deze kwaliteitsnormen en eisen zorgen voor een kwaliteitsimpuls en een verbeterde rechtszekerheid voor de samenleving.

Zo ook de schade-experts, die zich 30 jaar geleden in het Kwaliteitsregister van het NIVRE verenigd hebben.

Om in het NIVRE kwaliteitsregister als schade-expert te komen en te blijven, dien je te voldoen aan opleidingseisen, nascholingspunten en aan de gedragsregels.

De samenleving mag dan ook verwachten van deze NIVRE-experts dat zij actuele kennis en kunde in huis hebben en zich aan de gedragscode houden. Mocht dit onverhoopt voor een verzekerde of verzekeraar niet het geval blijken, dan kan dit onafhankelijk getoetst worden.

Voor de samenleving die geconfronteerd wordt met schade, is een NIVRE-expert een pijler waarop men mag vertrouwen.

De Hoge Raad heeft met haar uitspraak een deuk geslagen in dit vertrouwen en laat de mogelijkheid nu vrij om je zonder enige kennis en kunde contra-expert te noemen.

Mogelijk zegt dit iets over de Hoge Raad en de wijze waarop zij zelf haar eigen kennis en kunde beoordeelt.

Geen resultaten gevonden