Door te meten kan je als keten een norm bepalen

Het NIVRE maakt zich er, samen met ketenpartners het Verbond van Verzekeraars en Schoonmakend Nederland, hard voor dat duurzaam schadeherstel eind 2024 gemeengoed is. Vraag is: wat doen de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus om deze ambitie te ondersteunen?

Jeroen Fröhlich, CEO van Sedgwick, geeft aan dat het de rol van experts is te controleren of het contract tussen verzekeringnemer en verzekeraar wordt nageleefd. “Staat er in het contract dat verzekerde na schade ‘nieuw’ krijgt, dan is het niet aan de expert om dat eigenhandig te veranderen in ‘duurzaam herstel’. Daarom is het zo belangrijk dat alle ketenpartners erbij betrokken zijn, want alleen samen kunnen wij deze ambitie verwezenlijken. De eerste stap is wegkomen van de algemene beschouwing ‘zou het niet fijn zijn als we met elkaar konden toewerken naar duurzaam schadeherstel?’. We moeten er niet alleen over praten, er moet ook iets gedaan worden. Deze ambitie kent twee componenten: de impact op het milieu en de kosten. Gezamenlijk zijn we nu fase één ingegaan: het meetbaar maken van de CO2-footprint. Daarna kunnen we samen afspraken maken hoe we naar ‘beter’ kunnen komen.

Als je namelijk niet met cijfers kan aantonen wat de impact is van de verbetering, zowel op het milieu als in financiële zin, maar als je alleen vanuit een wens of ideologie anderen mee wil krijgen, zal het mijns inziens lastig worden. Door te meten kan je als keten een norm bepalen, waarop je de condities kan afspreken hoe die norm eruit moet zien. Dit is echter iets wat experts niet alleen kunnen. In gezamenlijkheid hebben we nu een stap gezet. En dat is een voorwaarde, want alleen als alle neuzen dezelfde kant op wijzen, kunnen wij als branche ons steentje bijdragen aan een duurzame samenleving.”

Voortrekkersrol
Jeroen geeft aan dat een collega van Sedgwick Denemarken binnenkort een presentatie houdt voor de kamerbureaus van het NIVRE over de manier waarop duurzaam schadeherstel gemeengoed is in de Deense markt en hoe ketenpartners daar samenwerken. Dit zou een mooi voorbeeld voor Nederland kunnen zijn.

“Denemarken heeft een voortrekkersrol en hun manier van werken is in ieder geval de blauwdruk waar wij ons als Sedgwick op gaan richten. Nu wordt alleen nog maar incidenteel van de polis afgeweken en ook alleen maar als zowel verzekerde als verzekeraar het ermee eens zijn. Bijvoorbeeld bij de herbouw van een gebouw waar gevaarlijke stoffen in zijn verwerkt. Dan ben je wel verplicht af te wijken van de oude situatie, want die gevaarlijke stoffen mogen simpelweg niet meer gebruikt worden. Wet- en regelgeving dwingen ons om in dergelijke gevallen alternatieven te bedenken. Nu lopen we er regelmatig ook tegenaan dat je voor een gebouw dat opnieuw opgetrokken moet worden eigenlijk materialen wil gebruiken die een lagere CO2-footprint hebben. Dan is het wel belangrijk dat je weet wélke materialen je moet gebruiken. Is bijvoorbeeld hout uit Brazilië duurzamer dan beton uit Rotterdam? Dat zijn zaken die nu onderzocht worden.

Wij moeten bovendien boven tafel zien te krijgen wat iedere partij kan bijdragen om de keten als geheel vooruit te krijgen. We moeten de gezamenlijk uitgesproken ambitie concreet maken. Wat kunnen we, wat gaan we doen en wat levert het op? We moeten in actie komen.”

Minder energievretende dienstverlening
Sedgwick zelf is al in actie gekomen en kijkt naar zijn eigen bedrijfsvoering ten aanzien van een minder energievretende dienstverlening. Om de eigen footprint te verminderen heeft het bureau duurzaamheid belegd bij een van de medewerkers. “Onze duurzaamheidsofficer, Jack de Klerk, kijkt onder andere naar het efficiënt inrichten van de kantoren opdat er zo min mogelijk CO2-uitstoot plaatsvindt. Denk daarbij aan zaken als het betrekken van kantoorpanden met het A-label, ledverlichting en papierloos werken. Daarnaast wordt gekeken naar de elektrificatie van het wagenpark en het regelen van schades met zo min mogelijk fysieke verplaatsing door ofwel tele-expertise in te zetten of door op een efficiënte manier de te rijden routes in te plannen.

In tegenstelling tot duurzaam schadeherstel, wat alleen gerealiseerd kan worden in gezamenlijkheid met de gehele keten, zijn dit zaken die wij wél zelf kunnen realiseren voor een betere planeet.”

Verander de wereld, begin bij jezelf.


Jeroen Fröhlich