Interview met Rutger Spoor - Toedracht


Rutger Spoor is directeur van een onafhankelijk onderzoeksbureau met 19 medewerkers. Vorig jaar is hij toegetreden tot het branchebestuur Toedracht.

Hoe ben je toedrachtonderzoeker bent geworden?
Ik ben geboren en opgegroeid in een familie waarin min of meer genetisch bepaald was waar ik zou gaan werken. Net als mijn opa, ouders, oom en tante, zus en zwager, ben ook ik direct na de middelbare school gestart bij de politie. Aanvankelijk in de noodhulp, maar mijn hart lag bij onderzoek en zo ben ik al snel bij de recherche terechtgekomen. Als tactisch rechercheur en dossiervormer bij de regiopolitie en later de Nationale Recherche (KLPD), heb ik daar een prachtige en leerzame tijd gehad. Ondanks het vorenstaande stond de inefficiëntie mij echter soms wat tegen en ging ik om die reden in op een uitnodiging van de toenmalige eigenaar van I-TEK, met wie ik gezamenlijke kennissen bij de politie deelde. Ik kende het vak van toedrachtonderzoeker in de verzekeringsbranche op dat moment nog niet goed, maar raakte enorm enthousiast toen ik mij hierin verdiepte. Het waren toedrachtonderzoeken op basis van waarheidsvinding, naar kwesties die ik vanuit mijn politietijd al wel kende, maar dan zonder inefficiëntie, door bijvoorbeeld een zekere mate van bureaucratie. Na wat nachten piekeren over een overstap naar het bedrijfsleven, startte ik 15 jaar geleden bij I-TEK. In 2012 kwam de kans om mede-eigenaar te worden en sinds 2016 ben ik enig-eigenaar. Door de groei van I-TEK zijn mijn werkzaamheden veranderd en verricht ik zelf momenteel nog maar zelden onderzoek. Desalniettemin ben ik dagelijks, ten behoeve van de coördinatie en kwaliteitscontrole van de onderzoeken, nog heel nauw betrokken bij ons prachtige vak van toedrachtonderzoek.

Onlangs ben je toegetreden tot het branchebestuur Toedracht. Waar wil je je voor inzetten?
Graag zet ik mij in voor de situatie dat het NIVRE ook ondersteunend is aan en voor haar leden. Het is goed om voorwaarden te stellen aan het lidmaatschap, zodat derden kunnen vertrouwen op de kwaliteit en integriteit van het NIVRE-lid, maar daartegenover zou het mooi zijn als leden bij de dagelijkse uitvoering van hun werkzaamheden juist ook een gevoel van steun ervaren, doordat zij lid zijn van het NIVRE.

De vergrijzing in de branche is vrij groot te noemen en daardoor de werkdruk steeds groter, dus het is voor de toekomst een uitdaging om de huidige onderzoekscapaciteit tenminste te behouden en die het liefst te vergroten.

Daarbij is het de verwachting dat de druk op de onderzoeksbranche zal toenemen door de capaciteitsproblemen bij de overheid, hetgeen zal leiden tot een nog groter commercieel en maatschappelijk belang bij het vaststellen van de juiste toedracht bij schade(claims).

Overeenkomstig mijn werving werd in het verleden door veel onderzoeksbureaus gevist in de vijvers bij de politie en andere opsporingsdiensten. Het onderzoeksvak is echter zeer breed en wordt steeds complexer en dat maakt dat ook in andere beroepsgroepen personen werkzaam zijn, die, met de juiste scholing en begeleiding, geschikt en succesvol kunnen zijn als toedrachtonderzoeker.

De verzekeringsbranche is mateloos interessant en vol dynamiek en het zou fantastisch zijn om dat ook onder de aandacht te kunnen brengen bij bijvoorbeeld jongeren in opleiding en aan het begin van hun werkcarrière, met als doel hen te interesseren voor een baan in de verzekeringsbranche.

In de afgelopen 15 jaar hoorde ik in de wandelgangen soms een wat negatief geluid over het opleidingsaanbod en het al dan niet voldoende vakgericht zijn van de opleidingen. Het is een bescheiden ambitie om dit geluid verder te verbeteren, al hoorde ik de afgelopen jaren ook steeds vaker NIVRE-leden met trots spreken over het lidmaatschap van het NIVRE en de onderkenning van het belang en de meerwaarde van een systeem met permanente educatie.

Na de eerste maanden heb ik ook gemerkt dat je realistisch behoort te zijn voor wat betreft de mogelijkheden en snelheid waarmee zaken verder verbeterd kunnen worden. Het bestuur van het NIVRE bestaat tenslotte grotendeels uit bevlogen en betrokken vakmensen, die hun werkzaamheden voor het NIVRE op vrijwillige basis verrichten naast hun vaak al drukke dagelijkse werk en bestaan.

Wat vind je zo leuk aan je werk?
Dit is zonder twijfel de dagelijkse afwisseling en de mogelijkheid om betrokken te mogen zijn bij de meest interessante kwesties, die niet zelden ook nog enige landelijke (media) aandacht genieten. De diversiteit van werkzaamheden is enorm met de verschillende soorten schades en opdrachtgevers en het contact met de meest uiteenlopende personen en bedrijven met elk een eigen rol en belang.

Wat is voor jou de meerwaarde NIVRE-re zijn?
Kennis door ervaring is enorm waardevol, maar gelijktijdig een risico, indien je dit als enige basis neemt voor het verrichten van jouw werkzaamheden. Het systeem van permanente educatie draagt bij aan het vergroten en actualiseren van kennis en zorgt tegelijkertijd voor een verbeterde samenwerking met anderen in de verzekeringsbranche.

Het NIVRE biedt opleidingen en communicatiemiddelen om haar leden en elkaar te informeren over ontwikkelingen in de branches. Zo kan het NIVRE bijvoorbeeld ondersteunen ten aanzien van de juridische kaders binnen ons werk en wat de maatschappij acceptabel vindt ten aanzien van privacy.

Waar sta je voor in het vak?
Ik sta voor professionaliteit en integriteit. Enerzijds binnen de onderzoeken ten behoeve van waarheidsvinding en anderzijds zeer zeker ook ten behoeve van respectvol contact met anderen.