Aanvullende informatie over de 60+ regeling

19-10-2023 14:32

In onze vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen over de nieuwe PE-regeling voor 60+ experts. In dat bericht stond wat de regeling inhoudt, welke wijziging erop van toepassing is en kon je ook lezen over de overgangsregeling.

Overgangsregeling
Volgens de overgangsregeling dienen alle 60+ experts, die hun 2-jaars periode in 2024 afsluiten, 15 punten te behalen.
In 2025 wordt dit aantal verhoogd naar 18 punten.
Vanaf 2026 dienen alle 60+ experts 20 punten te hebben behaald bij het afsluiten van hun 2-jaars periode.

Aanvullend kunnen wij nog melden dat gedurende de overgangsregeling experts bij de overgang naar een nieuwe PE-periode bij teveel behaalde PE-punten hiervan 3 PE-punten kunnen meenemen naar de volgende periode.
Vanaf 2026 is overgangsregeling niet meer van kracht en komt deze regeling te vervallen.