Reglement Branchenormenkader

16-11-2023 10:10

Schade-experts hebben tijdens de uitvoering van hun functie de vrijheid om naar eigen inzicht te handelen. Dit handelen is, buiten het gedrag, moeilijk toetsbaar en laat weinig ruimte voor kwaliteitsbewaking. Toch is dit wat het NIVRE wel graag voor de beroepsgroep wil. Om de kwaliteit van de ingeschreven experts te kunnen borgen en toetsen is er binnen het NIVRE gewerkt aan een ‘Reglement Branchenormenkader’ dat op 1 oktober jongstleden in werking is getreden en dat de juridische kaders van de beroepsnormen beschrijft.

Lees HIER het complete artikel uit het Schade Magazine.