Agendapunten Branchebestuur Brand

Het branchebestuur Brand praat je graag even bij over enkele agendapunten:

  • De Akte van Benoeming van Experts, een juridische vastlegging wie namens verzekeraar en verzekerde als schade-experts optreden en de schade vaststellen, komt regelmatig terug op de agenda van de vergadering van het branchebestuur Brand. Een mooi vraagstuk is of de naam van de expert wel of niet vermeld moet worden in deze akte en wat is nou juridisch gezien juist? Vanuit het branchebestuur Brand wordt dit nader uitgezocht, waarover we je graag via deze nieuwsbrief op de hoogte houden.
  • Op de oproep voor nieuwe branchebestuursleden/voorzitter, in de nieuwsbrief van 9 september, zijn meerdere reacties ontvangen. Het branchebestuur is verheugd met deze reacties en heeft de potentiële kandidaten voorgedragen aan het bestuur. Zodra deze procedure is afgerond stellen we de nieuwe toetreders graag via deze nieuwsbrief aan je voor.   
  • Het Verbond van Verzekeraars heeft een werkgroep ingericht om de problematiek van schade door zonnepanelendeeltjes uit te diepen. Vanuit de expertise sluit het branchebestuur Brand hier bij aan.  
  • In het kader van het project NIVRE Samen naar de Toekomst, wordt er door het branchestuur enthousiast gebrainstormd over de invulling van het jaarplan 2022. Ben je benieuwd naar dit jaarplan en blijf je graag op de hoogte van de activiteiten van het branchebestuur, houd dan deze nieuwsbrief in de gaten.

Geen resultaten gevonden