Goede gesprekken tijdens de Specialistenbijeenkomst inventaris-goederen branche Brand

Dinsdag 13 juli startte voor acht NIVRE-experts Brand de dag met de Specialistenbijeenkomst inventaris-goederen. Onder begeleiding van gespreksleider Fabian Franse, voorzitter van de Commissie Seminars Brand, werd er al snel gediscussieerd over de meest uiteenlopende onderwerpen, die van te voren in de vorm van een casus door de deelnemers waren ingebracht. Het gesprek verliep van het bepalen van de schade aan auto-onderdelen uit (sloop) auto’s na brand, hoe om te gaan met schades als gevolg van ‘nieuwe’ extreme weersinvloeden als gevolg van klimaatverandering, hoe om te gaan met afschrijvingslijsten van verzekeraars, schade regelen aan een exclusieve wijnvoorraad die onherstelbaar beschadigd is tot aan een casus over een kunstenaar met schade aan zijn kunstwerken. Van de Specialistenbijeenkomsten worden normaliter geen verslagen gemaakt of niets gepubliceerd,  maar de deelnemers van deze Specialistenbijeenkomst zijn van mening dat er juist meer aandacht moet komen over de onderwerpen die besproken worden tijdens deze interactieve bijeenkomsten voor & door NIVRE-experts.

Geen resultaten gevonden