Registratievoorwaarden om NIVRE-expert te worden

Als je werkzaam bent als monitoring-expert in de branche Monitoring Bouw & Infra en je wilt graag ingeschreven worden in het NIVRE-register dan zijn er drie onderdelen in de kwaliteitsvoorwaarden waaraan je moet voldoen. 

1: Afgeronde basisopleiding
2: Afgeronde Vaktechnisch opleiding
3: Overige voorwaarden

1: NIVRE basisopleiding (als NIVRE-Aspirant)
De NIVRE Basisopleiding behandelt de algemene kennis en vaardigheden die je nodig hebt om als Kandidaat NIVRE-expert in het NIVRE-register te worden ingeschreven. Ook is er aandacht voor je professionele gedrag en houding, waarbij steeds realistische situaties als uitgangspunt worden genomen. De praktijkgerichte insteek zorgt ervoor dat alles wat je leert direct toepasbaar is in je functie van schade-expert.

De basisopleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Inleiding expertisebedrijf
2. Schriftelijke communicatie
3. Communicatievaardigheden
4. Onderzoeksvaardigheden
5. Ethiek en regelgeving

De NIVRE Basisopleiding is officieel erkend door NIVRE. Deelnemers aan de NIVRE Basisopleiding moeten zich vooraf laten registreren als NIVRE-aspirant. Dit doe je via dit formulier: Aanvraagformulier registratie NIVRE-aspirant.

De opleiding is ontwikkeld voor schade (en monitoring)-experts die in aanmerking willen komen voor inschrijving in het register bij het NIVRE en (beginnende) experts die hun kennis en vaardigheden op een hoger peil willen brengen.

Meer informatie over de basisopleiding, kosten en mogelijkheid tot aanmelden, klik hier.
Voor informatie over de overgangsregeling, klik hier.

Als je al begonnen bent met de vorige versie van de basisopleiding, kun je onderaan deze pagina kijken om te zien welke onderdelen die opleiding omvatte. Om dit te bekijken, klik je op de zwarte balk waarop 'kandidaat RE' staat.

Een monitoring-expert die de basisopleiding heeft afgerond kan, als ook wordt voldaan aan de overige inschrijving/registratievoorwaarden, een aanvraag indienen voor inschrijving als kandidaat NIVRE Register-Expert, voor een éénmalige periode van maximaal vier jaar. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, mag je ook de bijbehorende titel voeren, kandidaat NIVRE-re, waarmee je aantoont dat je voldoet aan voorwaarden van het NIVRE voor een kandidaat.

2. Vaktechnische opleidingen (als Kandidaat NIVRE RE)
Wanneer je een kandidaat NIVRE Register-Expert bent en je wilt een volwaardig NIVRE Register-Expert worden, moet je op vaktechnisch gebied nog een aantal opleidingen volgen.

Vaktechnische opleidingen Monitoring Bouw & Infra:

3. Overige voorwaarden
De overige voorwaarden zijn voornamelijk van algemene aard en gelden aanvullend op de hierboven omschreven punten 1 en 2. Deze overige voorwaarden zijn:  

  • ten minste drie jaren hoofdzakelijk (70% van de werkbare tijd) werkzaam te zijn als monitoring-expert in de branche Monitoring Bouw & Infra; de drie jaren dienen aansluitend te zijn voorafgaand aan de datum van aanvraag (let op: dit geldt niet voor inschrijving als kandidaat NIVRE RE, dit kan al na het volgen van de basisopleiding);
  • een natuurlijk persoon zijn;
  • van onbesproken gedrag zijn;
  • aantoonbaar verzekerd zijn voor Beroepsaansprakelijkheid;
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen. Het aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag kun je schriftelijk bij het NIVRE-secretariaat opvragen door een e-mail te sturen naar registratie@nivre.nl

Als je aan al deze onderdelen voldoet, dan kun je hierna officieel ingeschreven worden als NIVRE Register-Expert. Bekijk het stappenplan hiervoor op de website bij de gewenste branche bij “Inschrijving in het register”.

Vrijstellingen uitsluitend op basis van aantoonbaar inhoudelijk gelijkwaardige opleidingen en niet ouder dan 10 jaar.