Agenda

25-4-2024 Technische clausules en datarecovery

Branche Toedrachtonderzoek

Locatie: Van der Valk Vianen

29-11-2023 NIVRE Carrousel RCF en Toedrachtonderzoek

Branche RCF en Toedrachtonderzoek

Drie sprekers geven in een carrouselpresentatie een presentatie over valse kentekenplaten, voertuigcriminaliteit en AI/Chat GPT.

Locatie: Innovam Nieuwegein

1-6-2023 NIVRE kennissessie Wat zegt u nu?

Branche Toedrachtonderzoek

Locatie: Hotel Van der Valk Vianen

15-2-2022 Webinar Scenario denken

Branche Toedrachtonderzoekers en gelieerd register Coördinator Fraudebeheersing

Locatie: ONLINE

9-12-2021 Bijeenkomst De GPO in de praktijk

Branche Toedrachtonderzoek
De GPO in de praktijk

Locatie: TEAMS