Agenda

15-2-2022 Webinar Scenario denken

Branche Toedrachtonderzoekers en gelieerd register Coördinator Fraudebeheersing

Locatie: ONLINE

9-12-2021 Bijeenkomst De GPO in de praktijk

Branche Toedrachtonderzoek
De GPO in de praktijk

Locatie: TEAMS

18-5-2021 NIVRE webinar Mentale programmering TOE / RCF

Branche Toedrachtonderzoek en gelieerde register Coördinatoren Fraudebeheersing

Locatie: Online

17-12-2020 Intervisiebijeenkomst branche Toedrachtonderzoek

Branche Toedrachtonderzoek

Locatie: ONLINE

24-11-2020 Webinar What the h@ck!

Toedrachtonderzoekers en geassocieerd register Coördinatoren Fraudebeheersing

Locatie: Online

6-2-2020 NIVRE Seminar Kifid en de gerechtelijk deskundige

Branche Toedrachtonderzoek en geassocieerd register Coördinatoren Fraudebeheersing

Locatie: Van der Valk Hotel Hilversum - De Witte Bergen

31-10-2019 NIVRE Seminar Interne Fraude

Branche Toedrachtonderzoekers / Geassocieerd register Coördinatoren Fraudebeheersing

Locatie: Fort Wierickerschans

19-9-2019 NIVRE AVG en Fraudeonderzoek

Branche Toedrachtonderzoek / Geassocieerd Register Coördinator Fraudebeheersing

Locatie: Van der Valk Vianen

20-6-2019 AVG en fraudeonderzoek - GEANNULEERD

Branche Toedrachtonderzoekers en het geassocieerde register Coördinator Fraudebeheersing

Locatie: Van der Valk Vianen

4-4-2019 Rendez-Vous 2019 - branche Toedracht / RCF

Branche Toedrachtonderzoek   
Register Coördinatoren Fraudebeheersing

Inschrijven

Locatie: Van der Valk Hotel Vianen - Zaal Parijs

15-11-2018 Voertuigcriminaliteit

Branches Toedrachtonderzoek en Coördinatoren Fraudebeheersing

Locatie: Healey Museum

19-9-2018 NIVRE seminar Letselfraude

Branches Toedrachtonderzoek en Coördinatoren Fraudebeheersing

Nadere informatie volgt.

Locatie: Van der Valk Vianen

30-8-2018 Technisch onderzoek in de verzekeringsbranche

Branche Toedrachtonderzoek
Register Coördinatoren Fraudebeheersing

Locatie: Van der Valk Vianen

7-12-2017 De toedrachtonderzoeker aan het woord

Branche Toedrachtonderzoeker

Locatie: GEANNULEERD

28-11-2017 De toedrachtonderzoeker aan het woord

Branche Toedrachtonderzoeker

Locatie: Van der Valk Hotel 's-Hertogenbosch-Vught

20-9-2017 Seminar Actualiteiten in ons vakgebied

Branche Toedrachtonderzoekers / Geassocieerd register Coördinatoren Fraudebeheersing

Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik

31-5-2017 NIVRE seminar Achterhalen van digitale gegevens

Branche Toedrachtonderzoekers / Geassocieerd Register Coördinatoren Fraudebeheersing

Locatie: Van der Valk Vianen

6-4-2017 Rendez-Vous 2017 - branche Toedracht/RCF

Branche Toedrachtonderzoekers en Register Coördinator Fraudebeheersing

Locatie: Van der Valk Hotel Vianen

14-9-2016 Seminar Vertrouwelijke informatie bij onderzoek

Branche Toedrachtonderzoekers & Geassocieerd Register Coördinatoren Fraudebeheersing

Locatie: Van der Valk

9-3-2016 Seminar Innovatie bij onderzoek en opsporing

Branche Toedrachtonderzoekers / Geassocieerd Register Coördinatoren Fraudebeheersing

Locatie: Van der Valk Houten

18-6-2015 Seminar Noodzaak en doel van onderzoek

Branche Toedrachtonderzoekers / Geassocieerde Coördinatoren Fraudeonderzoekers

Locatie: Van der Valk Houten

19-3-2015 Seminar Sporenherkenning en Behandeling

Branche Toedrachtonderzoekers / Geassocieerde Coördinatoren Fraudeonderzoekers

Locatie: Hotel Van der Valk Leusden - Amersfoort

13-11-2014 Seminar Ongeval Analyse

Branche Toedrachtonderzoekers / Geassocieerde Coördinatoren Fraudeonderzoekers

Locatie: Delta Lloyd Amsterdam

11-9-2014 Seminar Geheugen is Aandacht

Branche Toedrachtonderzoekers / Geassocieerd Register Coördinatoren Fraudebeheersing

Locatie: Achmea Congrescentrum

26-11-2013 Seminar Misleiding, begrijpen en herkennen

Welke emoties toont een leugenaar en hoe herkent u die? Wat doet u met iemand die gelooft in zijn eigen leugens? Hoe kunt u een gesprek sturen om misleiding voor te zijn? Wat is het verschil tussen geloofwaardig en zelfverzekerd gedrag?  Deze vragen en meer worden beantwoordt in een dynamische lezing door Matthew Schouten een veelgevraagd expert op het gebied van observatie en misleiding. 

Locatie: Kontakt der Kontinenten

16-5-2013 Seminar Convenanten en praktijk

Branche Toedrachtonderzoek

Publiek-Private Samenwerking (PPS) bij de aanpak van fraude en (georganiseerde) criminaliteit. Die wijze van samenwerking wordt in PPS-convenanten vastgelegd en vraagt kennis bij de uitvoering.

Het uitvoeren van een interview met een belanghebbende doet een groot beroep op de communicatieve vaardigheden van de onderzoeker.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de bijgaande uitnodiging.

Locatie: Kontakt der Kontinenten

18-10-2012 Seminar Cybercrime

Branche Toedrachtonderzoek

Er is vaak gesproken over Cybercrime en Forensisch onderzoek. Maar wat betekent  dit nu voor Verzekeraars?
Dit keer geen technisch verhaal, maar een praktische benadering. Een kijkje in de wereld van de cybercrimineel en hoe ook verzekeringsmaatschappijen zich moeten gaan voorbereiden. 

Gezien het enthousiasme van het vorige seminar Gedragscode Persoonlijk Onderzoek, zullen wij een deel van dit seminar besteden aan een interactieve presentatie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgaande uitnodiging.

Locatie: Kontakt der Kontinenten

10-5-2012 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek in de praktijk

In dit seminar zullen de uitgangspunten van de onlangs herschreven “Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO)”, zowel het praktische als theoretische aan bod komen.

Er is, kortom, voldoende reden om ons nader te verdiepen in wat deze gedragscode in de praktijk betekent.

Meer inhoudelijke informatie kunt u lezen in de bijgaande uitnodiging.

Locatie: Van der Valk Houten

29-6-2011 Fraude Levensverzekering 29 juni 2011

Branche Toedrachtonderzoek organiseert op 29 juni 2011 het seminar: 

"Fraude Levensverzekeringen"

Het seminar zal gehouden worden in Hotel Van der Valk Leusden-Amersfoort van 16.00 uur tot 20.00 uur.

De informatie over dit seminar vindt u in bijgaande uitnodiging.

Locatie: Hotel Van der Valk Leusden-Amersfoort

29-6-2010 Vooraankondiging seminar Fraude Levensverzekering

Branche Toedrachtonderzoek organiseert op 29 juni 2011 het seminar: 

"Fraude Levensverzekeringen"

Het seminar zal gehouden worden in Van der Valk Hotel Te Leusden van 16.00 uur tot 20.00 uur.

De informatie over dit seminar wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt evenals de kosten. 

Met vriendelijke groet,
namens het branchebestuur Toedrachtonderzoek, 

Geralda Mol

Locatie: Hotel Van der Valk Leusden-Amersfoort