Nieuws

Nieuwe big data dienst brightmaven speurt naar gestolen en vermiste objecten

14-11-2016 09:54
Delta Lloyd wordt de eerste klant van eigen spin-off Brightmaven BV. Brightmaven, eerder bekend onder de naam Sjerlok, wordt ingezet voor de klanten van Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen bij het terugvinden van gestolen en vermiste objecten. Lees meer

Aandacht voor naasten centraal tijdens boeiend seminar branchegroep Personenschade NIVRE

31-10-2016 09:58
Wat is de impact van een ongeval/letsel op een naaste van het slachtoffer, onder wie de partner, kinderen, overige gezinsleden en andere betrokkenen? Die vraag stond centraal tijdens het seminar ‘Naast de schaduw van het slachtoffer’, die de branchegroep Personenschade van het NIVRE eerder deze maand organiseerde op een prachtige locatie: Buitenplaats Amerongen. De circa honderd aanwezigen kregen een boeiend programma voorgeschoteld met de bekende TV-persoonlijkheid Prem Radhakishun zowel in de rol van dagvoorzitter als in die van gastspreker. Samen met de beide andere sprekers - letselschadeadvocaat mr Joost Wildboer (Wildeboer AVS) en klinisch psycholoog-psychotherapeut drs Dick Freriks (BirdView Expertises) - wist hij de zaal uiteindelijk te ‘verleiden’ tot de gewenste interactie en discussie over affectieschade en andere onderwerpen in relatie tot het centrale thema. Een onderwerp waarvoor, zo bleek tijdens het seminar, steeds meer aandacht  is bij de partijen die in het letselschaderegelingsproces betrokken zijn. Lees meer

AFM: "Verkenning contra-expertise woonverzekeringen: geen structurele problemen"

24-10-2016 10:00
Naar aanleiding van signalen, onder meer uit de media, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een verkenning uitgevoerd naar de vermeende problematiek rondom contra-expertise bij inboedel- en opstalverzekeringen. De AFM heeft niet kunnen constateren dat er structurele problemen zijn bij de inzet van contra-expertise. Wel is het beeld ontstaan dat er sprake is van incidenten bij zowel verzekeraars als contra-experts. Lees meer

NIVRE Register-contra-experts apart zichtbaar

14-10-2016 10:13
Het NIVRE heeft binnen het Register de contra-experts apart zichtbaar gemaakt. Daarmee komt de organisatie tegemoet aan de wensen van de markt, van verzekerde particulieren en ondernemers en de NIVRE-contra-experts zelf om in het NIVRE-Register direct te kunnen zien welke ingeschrevenen in te schakelen zijn als contra-expert. Lees meer

NIVRE’s Rendez-Vous d ‘Expertise nieuwe stijl

26-9-2016 10:04
Het Rendez-Vous d’Expertise, hét jaarlijkse ontmoetings- en netwerkevenement van het NIVRE voor ingeschrevenen in het NIVRE-Register en de relaties uit de verzekeringsbranche, vindt volgend jaar plaats op 6 april a.s. Als locatie is de Jaarbeurs ingeruild voor Hotel Van der Valk in Vianen. Dat heeft onder meer te maken met de nieuwe invulling en opzet van het ‘Rendez-Vous’, die de branche- en beroepsorganisatie voor schade-experts, toedrachtonderzoekers en monitoringdeskundigen bouw & infra, eerder dit jaar bekend maakte. Lees meer

Nieuw bestuur Register Coördinator Fraudebeheersing maakt toekomstplannen

27-6-2016 10:32
De kennis en het vakbekwaamheidsniveau van fraudecoördinatoren naar een hoger niveau tillen, de meer-waarde van het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) en de ingeschrevenen nadrukkelijker voor het voetlicht brengen en alle in het register staande fraudecoördinatoren legaal en verantwoord toegang verschaffen tot de incidentenregisters van financiële instellingen. Dat zijn enkele onderdelen van de toekomst- visie die het nieuwe RCF-bestuur binnenkort presenteert aan het Verbond van Verzekeraars, waaronder het register ressorteert. Lees meer

NIVRE-bureaus en experts garanderen ook kwaliteit bij hausse aan waterschades

16-5-2016 10:30
De bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus maken overuren om de enorme hausse aan schades als gevolg van het slechte weer in grote delen van ons land te behandelen. Gemiddeld zijn er 52% meer schademeldingen bij de (NIVRE)-bureaus en NIVRE-experts binnengekomen. Lees meer

NIVRE opent nieuw platform binnen ‘Kamer’

18-4-2016 10:29
Het NIVRE heeft een nieuw platform binnen de Kamer opengesteld voor NIVRE-experts die Zelfstandig Ondernemer zijn en geen personeel in dienst hebben. Lees meer