Branchebestuur

mr. Maarten van der Linden - voorzitter 
Yme Drost, Martin
de Haan, Sandra Kuiper, mr. Naomi Jansen,
mr. Sandra van Amsterdam, Toine Raasveld, mr. Tjip Ridder, mr. Monique Berruezo