Registratievoorwaarden om NIVRE-Expert te worden

Als je werkzaam bent als schade-expert in de branche Personenschade en je wilt graag ingeschreven worden in het NIVRE-register dan zijn er drie onderdelen in de kwaliteitsvoorwaarden waaraan je moet voldoen. 

1: Afgeronde basisopleidingen
2: Afgeronde Vaktechnisch opleiding
3: Overige voorwaarden

1: Afgeronde basisopleidingen
Als je binnen dit onderdeel de 5 opleidingen die hierbinnen vallen met goed gevolg hebt afgerond, en je voldoet daarnaast aan de overige voorwaarden zoals vermeld onder punt 3, dan kun je bij een aanvraag indienen om bij het NIVRE ingeschreven worden als kandidaat-NIVRE-expert. Als de aanvraag wordt gehonoreerd, mag je ook de bijbehorende titel voeren, kandidaat NIVRE-re, waarmee je aantoont dat je voldoet aan voorwaarden van het NIVRE voor een kandidaat. Je kan als kandidaat-NIVRE expert maximaal een éénmalige periode van maximaal vier jaar geregistreerd zijn.

De basisopleidingen bestaan uit: 

2. Vaktechnische opleiding
Om een volwaardig NIVRE-expert te worden, moet je op vaktechnisch gebied nog een opleiding volgen. Per 1 januari 2022 is de nieuwe leergang Personenschade vereist. 

Deze kan gevolgd worden bij:

Zij-instroomregeling

Heb jij een MZL-diploma behaald bij OSR dan hoef je niet de gehele opleiding bij OSR te volgen, maar kun je gebruik maken van het zij-instroomprogramma.

Na drie korte e-learningmodules, die aanvullend zijn op de kennis die je bij de leergang middelzwaar letsel al verkregen hebt, volg je negen één- of tweedaagse verdiepingscursussen die onderdeel uitmaken van de opleiding branche personenschade. Meer informatie wordt gegeven op de website van OSR. 

Losse opleidingen vaktechnisch deel (vereist voor 1 januari 2022)

Voor informatie over de overgangsregeling en de mogelijke vrijstellingen:
Overgangsregeling
Mogelijke vrijstellingen

3: Overige kwaliteitsvoorwaarden
De overige voorwaarden zijn voornamelijk van algemene aard en gelden aanvullend op de hierboven omschreven punten 1 en 2. Deze overige voorwaarden zijn:  

 • ten minste drie jaren hoofdzakelijk (70% van de werkbare tijd) werkzaam te zijn als schade-expert in de branche Personenschade; de drie jaren dienen aansluitend te zijn voorafgaand aan de datum van aanvraag;
 • een natuurlijk persoon zijn;
 • van onbesproken gedrag zijn;
 • aantoonbaar verzekerd zijn voor Beroepsaansprakelijkheid;
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen. Het aanvraagformulier Verklaring Omtrent Gedrag kun je schriftelijk bij het NIVRE-secretariaat opvragen door een e-mail te sturen naar registratie@nivre.nl

Voor een overzicht van de opleidingsvoorwaarden van "Kandidaat NIVRE Register-Expert" of "NIVRE Register-Expert", zie onderstaand. 

 • Opleiding Arbeidsdeskundige
 • Zwaar Letsel, module Toekomstschade en module Regie
 • Grotius-opleiding Personenschade
 • Alle modules Zwaar Letsel
 • Inleiding Verzekeringsbedrijf
 • Wft Basis
 • Grotius-opleiding Personenschade
 • UvA Leergang Verzekeringsrecht
 • Grotius-opleiding Personenschade
 • Grotius-opleiding Personenschade
 • Zwaar Letsel, module Overlijdensschade
 • Grotius-opleiding Personenschade
 • Licht Letsel