Herstelgerichte dienstverlening in Personenschade

Op initiatief van het Branchebestuur Personenschade beheert het NIVRE het Register Herstelgerichte dienstverlening in Personenschade en in dat kader is er een sub-register voor Herstelcoaches.   

Met dit register wordt de dienstverlening in de herstelgerichte dienstverlening naar een hoger plan getild en verder geprofessionaliseerd. Verzekeraars onderschrijven het belang van deze registratie.  

Als een herstelcoach aan de gestelde opleidingseisen voldoet, kan hij of zij zich laten inschrijven met aansluitend recht op gebruik van de beschermde titel NIVRE-rd. Net als de andere registraties die het NIVRE beheert moeten de Herstelcoaches in dit Register een PE-programma volgen om de registratie te behouden alsook zich aan alle reglementen van het NIVRE confirmeren. NIVRE-Herstelcoaches vallen net zoals de andere geregistreerden onder het Tuchtrecht.

De belangen van de geregistreerden in dit register worden behartigd door het Branchebestuur Personenschade.