Inschrijvingseisen

Inschrijvingseisen

Voor inschrijving als (Kandidaat) NIVRE-Deskundige dient een herstelcoach tot aan het moment van aanmelding:

Alle vereiste opleidingen dienen aantoonbaar met goed gevolg te zijn afgerond.

Ervaringseis
Aantoonbaar minimaal 100 dossier gebonden uren per jaar als herstelcoach werkzaam.
Bij minimaal 50 en maximaal 99 dossier gebonden uren per jaar als herstelcoach kan een kandidaatsregistratie plaatsvinden.

Het aantal uren dient jaarlijks te worden aangetoond.

Inschrijving als Kandidaat NIVRE Register-deskundige geldt voor een periode van maximaal 3 jaar, waarbij steeds wel aan de vereiste ervaringseis voldaan dient te worden.

Eventuele vrijstelling uitsluitend op basis van aantoonbaar inhoudelijk gelijkwaardige opleidingen en niet langer dan 10 jaar geleden gevolgd.
Voor verzoeken tot vrijstelling anders dan op basis van inhoudelijk gelijkwaardige opleidingen dient u schriftelijk, met duidelijke onderbouwing in te dienen bij het secretariaat.