Permanente Educatie

Met de instelling van de Permanente Educatie (PE) heeft het bestuur van het NIVRE het doel de kwaliteit van het Register te waarborgen. Alle ingeschrevenen dienen binnen de vastgestelde periode van 2 jaar 20 PE-punten te behalen. Deze punten worden uitsluitend aan de ingeschrevenen toegekend na deelname aan kennisbijeenkomsten. De NIVRE Herstelcoach dient voor het verkrijgen van PE-punten kennissessies binnen de Personenschadebranche te volgen. PE-punten worden toegekend na overlegging van deelname.

Voor het aanvragen van PE-punten verwijzen wij naar het persoonlijke dossier in Extranet waar de aanvraag inclusief deelnamebewijs onder de PE-tab kan worden ge-upload.

NIVRE Register-Deskundigen vallen onder het NIVRE-Reglement van NIVRE-Register Experts, Reglement Permante Educatie.

PE-punten van externe bijeenkomsten kunnen bij het secretariaat schriftelijk worden aangevraagd door middel van een aanvraagformulier PE-punten extern.

Voor vragen of meer informatie inzake Permanente Educatie: p-e@nivre.nl